Kód oboru: 64-41-L/51

Zaměření: Podnikatel, Podnikatelka

Typ studia: denní nebo dálkové

Délka studia: 2 roky denní studium, 3 roky dálkové studium (výuka DS probíhá v pondělí v odpoledních hodinách)

Základní podmínky pro přijetí:

  • úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru,

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Popis oboru

Příprava absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit se zaměřením především do oblasti ekonomické a administrativní při současném prohloubení znalostí všeobecně vzdělávacích předmětů a znalostí ostatních předmětů, které žáci získali během studia tříletého učebního oboru.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent je schopen samostatně se znalostí příslušných odborností zabezpečovat základní ekonomické, obchodní a správní agendy v různých typech organizací a v podnicích všech právních forem. Je připraven vykonávat činnost zejména v menších a středních podnicích jako asistent marketingu, obchodní zástupce, organizační pracovník a podobně. Má vytvořeny základní předpoklady pro samostatné podnikání v odvětví, do kterého je jeho příprava zaměřena. Absolvent oboru je připraven pro studium na VŠ nebo VOŠ.