Kód oboru: 65-51-E/01

Zaměření: Kuchařské práce

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • pro dívky, chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pro žáky ze ZŠ – z nižších tříd
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Žák během studia získává znalosti a dovednosti pro přípravu všech surovin, běžných výrobků teplé a studené kuchyně, obsluhu kuchyňských zařízení a pro číšnické práce. Příprava je orientována na výrobu studených a teplých pokrmů a související práce. Odborný výcvik je prováděn ve školních kuchyních a dalších stravovacích zařízeních, restauracích apod.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent učebního oboru získá kvalifikaci pro výkon kuchařských prací ve stravovacích zařízeních – restauracích, jídelnách, hotelích, penzionech, ve školských zařízeních, ve zdravotnických a sociálních službách.