Kód oboru: 69-41-L/01

Zaměření: Kosmetička - vizážistka

Délka studia: 4 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ,
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)
  • přijímací zkoušky

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Popis oboru

Obor se zabývá komplexní péčí o pleť a ostatními oblastmi, které vytvářejí image osobnosti. Výuka je mimo jiné zaměřena na vlasový styling, modeling a některé oblasti módního návrhářství. Žákyně se také naučí líčení pro denní a slavnostní příležitosti, odborně ošetřovat pleť s cílem udržet ji zdravou a čistou, kosmetické zákroky, pěstění rukou, modeláž nehtů a obsluhování i údržba pomůcek používaných v kosmetických provozovnách. Žákyně se naučí vést účetní evidenci, využívat moderní způsoby ošetřování přístrojovou technikou a cizím jazykům. Škola organizuje odborné soutěže a zahraniční stáže.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventky se uplatňují v kosmetických salonech, poradenství při stylingu a vizážistice. Umějí samostatně podnikat nebo vykonávat činnosti související s tímto oborem. Absolventky si získané vědomosti a dovednosti ověřují na soutěžích a dále mají možnosti získávat a rozšiřovat je v rámci mezinárodní spolupráce školy.

 

Vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CELKEM
název
zkratka
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
CJ
2
1
1
1
5
Cizí jazyk - 1
AJ;NJ;RJ
3(3)
3(3)
3(3)
4(4)
      13(13)
Konverzace 1. cizího jazyka
KAJ; KNJ; KRJ
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
4(4)
Cizí jazyk - 2
AJ;NJ;RJ
2(2)
2(2)
1(1)
1(1)
 6(6)
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
 
3
Dějepis
DE
2
 
 
 
2
Chemie
CHE
1
1
2
2
6
Fyzika
FY
1
 
 
 
1
Ekologie
EK
1
 
 
 
1
Matematika
MA
2
2
2
1
7
Matematický seminář
MAS
 
 
1(1)
2(2)
3
Literatura
LIT
2
1
1
2
6
Tělesná výchova
TV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Informační a komunikační technologie
ICT
2(2)
2(2)
 
 
4(4)
Ekonomika
EKO
 
 
2
1
3
Estetická a výtvarná výchova
EVV
2
1
 
 
3
Zdravověda
ZD
1
2
1
2
6
Kosmetika
KOS
1
1
 
3
5
Materiály
MT
 
 
1
1
2
Aromaterapie
ARO
 
 
 
1
1
Dermatologie
DER
 
 
1
1
2
Odborný výcvik
OVK
6
11
11
6
34
Psychologie
PS
 
 
1
1
2
Společenská výchova
SV
 
1
 
 
1
CELKEM
 
32
32
32
32
128