Kód oboru: 69-41-L/02

Zaměření: Sportovní terapeut

Délka studia: 4 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ,
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)
  • přijímací zkoušky

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Popis oboru

Hlavní náplní je důkladné osvojení masážních hmatů a technik ve spojení s teoretickými znalostmi, jejich vhodného použití při individuálním uplatnění v rámci rekondiční, relaxační a regenerační masáže. Praktická výuka probíhá v nově vybudovaném masérském salónu v areálu školy a ve vyšších ročnících v podnikatelských subjektech.

Absolvent ovládá:

  • masérskou praxi a orientuje se v různých typech masážních a rekondičních technik, volí vhodné druhy a postupy masáží
  • odborné názvosloví, je schopen vytvářet vhodné edukační a rekondiční programy
  • znalost dvou cizích jazyků jako prostředky profesní komunikace
  • základy výpočetní techniky a ekonomie včetně práce s internetem

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi po úspěšně zakončeném vzdělávání jsou schopni samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních i regeneračních programů a mají možnost pokračovat ve studiu na Vyšoké škole tělesné výchovy a sportu - PALESTRA. Uplatní se při poskytování masérských služeb v provozovnách, studiích, salónech, fitness a wellness centrech a ve všech typech podnikatelských subjektů i v soukromém sektoru. Taktéž mohou své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Poskytují poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.

 

Vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CELKEM
název
zkratka
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
CJ
2
1
1
1
5
Cizí jazyk - 1
AJ;NJ;RJ
3(3)
3(3)
3(3)
4(4)
      13(13)
Konverzace 1. cizího jazyka
KAJ; KNJ; KRJ
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
4(4)
Cizí jazyk - 2
AJ;NJ;RJ
2(2)
2(2)
1(1)
1(1)
 6(6)
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
 
3
Dějepis
DE
2
 
 
 
2
Chemie
CHE
2
 
 
 
2
Fyzika
FY
1
 
 
 
1
Ekologie
EK
1
 
 
 
1
Matematika
MA
2
2
2
1
7
Matematický seminář
MAS
 
 
1(1)
2(2)
3
Literatura
LIT
2
1
1
2
6
Tělesná výchova
TV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Informační a komunikační technologie
ICT
2(2)
2(2)
 
 
4(4)
Ekonomika
EKO
 
 
2
1
3
Zdravověda
ZD
1
2
1
2
6
Materiály
MT
 
1
1
2
4
Masážní techniky
MST
1
1
1
1
4
Aromaterapie
ARO
 
 
 
1
1
Odborný výcvik
OVK
6
11
11
6
34
Psychologie
PS
 
 
 
2
2
Společenská výchova
SV
 
2
 
 
2
Mediální výchova
MV
 
 
2
 
2
Fyzioterepie
FZT
 
 
 
1
1
Rekondice a regenerace
RAR
1
 
1
2
4
CELKEM
 
32
32
32
32
128