Kód oboru: 69-51-H/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ,
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře),
  • přijímací zkoušky se nekonají

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen poskytovat kvalifikované kadeřnické služby (mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, použití vlasové kosmetiky). Získá základy práce na PC, ekonomické znalosti a znalost cizího jazyka. Žáci se zúčastňují soutěží svého oboru, úzce spolupracují s oborem kosmetička. Žáci dostávají odměnu za produktivní práci vykonanou v rámci výuky.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů je možné v oblasti kadeřnictví a vlasového poradenství. Především ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby. Po absolvování oboru může absolvent pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání – 64-41-L/51.