Kód oboru: 75-41-E/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • pro dívky, chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pro žáky ze ZŠ – z nižších tříd
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Žák během studia získá znalosti a dovednosti v oblasti péče o dlouhodobě nemocné nebo handicapované občany, při přípravě jídel, opravách prádla a oděvů, jejich praní, žehlení a mandlování včetně poznatků ze zdravovědy, psychologie, epidemiologie a hygieny. Odborný výcvik je prováděn v areálu školy, od 2. ročníku v nemocnicích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, ústavech sociální péče, domech s pečovatelskou službou a asistenčních bytech. Žáci dostávají finanční odměnu za produktivní práci konanou v rámci výuky.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent učebního oboru získá kvalifikaci pro výkon pečovatelských prací – asistenci pro tělesně postižené, handicapované a dlouhodobě nemocné – v nemocnicích, pečovatelských domech, domovech důchodců, ve veřejném stravování a dalších oblastech služeb.