Umělecký obor, skládá se talentová zkouška. 

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

V průběhu studia se učíme:

 • rozvíjet umělecké, výtvarné schopnosti a dovednosti v počítačových programech i rukou 
 • využívat současné technologie při navrhování a výrobě produktů 
 • využívat počítačové metody a softwaru na 3D modelování 
 • navrhovat, modelovat, připravit technickou dokumentaci, tisknout 3D objekty a průmyslové výrobky 
 • budovat si kulturní rozhled a výtvarný názor 
 • tvořit, kreslit a malovat různými prostředky a materiály

Po absolvování se uplatníme jako:

 • student vyšší nebo vysoké umělecké školy (umělecké obory, design, dějiny umění, pedagogika s výtvarným zaměřením) 
 • pracovník ve vývojových designérských týmech firem 
 • pracovník v interiérových a grafických studiích 
 • DTP operátor, tvorba vizualizací 
 • pracovník ve výstavnictví 
 • podnikatel ve výtvarných oblastech

Podmínky pro přijetí ke studiu

Studium je určeno pro chlapce a dívky, kteří:

 • úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;
 • splnili podmínky přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů;
 • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním nařízením;
 • při zkráceném studiu splnili podmínku získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání;
 • splnili zdravotní způsobilost, kterou posoudí odborný lékař.