Umělecký obor, skládá se talentová zkouška. 

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

V průběhu studia se učíme:

 • rozvíjet umělecké, výtvarné schopnosti a dovednosti v počítačových programech i rukou 
 • využívat počítačové metody a grafické programy (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign atd.) 
 • budovat si kulturní rozhled a výtvarný názor 
 • navrhovat a realizovat kompletní propagaci společnosti či kulturní akce 
 • fotografovat a upravit fotografie postprodukčně  
 • tisknout klasickými a alternativními grafickými technikami i digitálně  
 • tvořit, kreslit a malovat různými prostředky a materiály 
 • orientovat se v příbuzných uměleckých oborech (3D modelování v softwaru i v ruce)

Po absolvování se uplatníme jako:

 • student vyšší nebo vysoké umělecké školy (umělecké obory, design, dějiny umění, pedagogika s výtvarným zaměřením) 
 • grafik ve studiu, kreativec v reklamní agentuře, fotograf 
 • DTP operátor, pracovník v tiskárně 
 • pracovník v kulturní instituci a ve výstavnictví 
 • podnikatel v propagaci a ve výtvarných oblastech

Podmínky pro přijetí ke studiu

Studium je určeno pro chlapce a dívky, kteří:

 • úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;
 • splnili podmínky přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů;
 • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním nařízením;
 • při zkráceném studiu splnili podmínku získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání;
 • splnili zdravotní způsobilost, kterou posoudí odborný lékař.