Umělecký obor

Kód oboru: 82-41-M/07

Zaměření: Fashion design

Délka studia: 4 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ,
  • dobrý zdravotní stav
  • konají se talentové zkoušky

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Popis oboru

Žák studijního oboru je připravován pro výkon odborných činností v oblasti navrhování oděvů, tvorbu image osobnosti, vlasového stylingu, líčení a modelingu. Získá také materiálové, technologické a konstrukční znalosti pro navrhování modelů i doplňků, dále znalosti ze stylingu a modelingu, včetně líčení a tvorby účesů. Pro výkon uvedených činností jsou vytvořeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického a výtvarného cítění.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní jako návrhář oděvních modelů, příp. modelování scénických kostýmů divadel, filmu a televize, je připraven pracovat v modelingu, připravovat módní přehlídky, případně se zabývat stylingem a osobním poradenstvím. Dále je připraven pro práci v marketingu v oblasti oděvů, oděvních doplňků a módních časopisů. Absolvent oboru má možnost pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ.

Vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CELKEM
název
zkratka
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
CJ
2
1
1
1
5
Cizí jazyk - 1
AJ;NJ;RJ
3(3)
3(3)
3(3)
4(4)
      13(13)
Konverzace 1.cizího jazyka
KAJ; KNJ; KRJ
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
4(4)
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
 
3
Dějepis
DE
2
 
 
 
2
Základy přírodních věd
ZPV
2
2
 
 
4
Matematika
MA
2
2
 
 
4
Literatura
LIT
2
1
1
2
6
Tělesná výchova
TV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Informační a komunikační technologie
ICT
2(2)
2(2)
 
 
4(4)
Ekonomika
EKO
 
3
 
 
3
Dějiny výtvarné kultury
DVK
2
3
3
2
10
Výtvarná příprava
VP
4(4)
4(4)
 
 
8(8)
Figurální kreslení
FK
 
 
4(4)
4(4)
8(8)
Konstrukce oděvů
KOD
2
3
3
2
10
Modelování oděvů
MOD
 
1
2
2
5
Materiály
MT
2
 
 
 
2
Technologie
TE
2
2
3
3
10
Navrhování
NAV
 
 
4(4)
4(4)
8(8)
Učební praxe
UP
6(6)
7(7)
7(7)
7(7)
27(27)
Počítačová grafika
PG
 
 
2(2)
2(2)
4(4)
 
 
 
 
 
 
 
CELKEM
 
37
38
37
36
148