Vlásenkář a maskér

Kód oboru:                  82-51-H/05

Délka studia:              3 roky

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška - výuční list

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, dobrý zdravotní stav a úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Popis oboru:

Práce vlásenkáře a maskéra dotváří vnější výraz hereckých postav. Možnosti plného rozvoje této umělecké práce dává dokonalé poznání současných moderních technologií, další prohlubování a zkoumání nových možností v technice i nových materiálech. Je tomu tak proto, že rozvoj divadelní, filmové, televizní a reklamní práce, kde je hlavní těžiště tohoto uměleckořemeslného oboru, klade na tuto práci maximální požadavky.

Uplatnění absolventů:

Absolvent oboru vlásenkář a maskér se uplatní především pro umělecké povolání v oblasti scénické tvorby, a to zejména v divadle a filmu. Vytváří příčesky a paruky, vlásenkářsko-maskérské výrobky a scénické masky. Provádí líčení umělců i ostatních účinkujících. Upravuje jejich účesy a masky. Své dovednosti uplatní také jako vizážista a vlasový stylista v rámci spolupráce se svatebními a modelingovými agenturami včetně fotografických ateliérů, v pořádání různých civilních akcí, netradičních oslav, karnevalů a dětských dnů. Může se zapojit v rámci poradenské činnosti při zakrývání pooperačních jizev, kožních změn a nesrovnalostí, při vlasové typologii účesů a používání paruk.