Vážení studenti, v příloze naleznete univerzální přihlášku k řádnému, náhradnímu nebo opravnému termínu absolutoria. Termín řádného termínu absolutorií je ve dnech 13. - 22. 6. 2022. Uzávěrka přihlášek k červnovému absolutoriu je 18. března 2022 do 12 hodin. Přihlášku vyplníte, podepíšete a odevzdáte osobně nebo pošlete poštou na studijní oddělení VOŠ J. Nagyové (e-mail: jitka.nagyova@skolavdf.cz; mobil: 778 538 686).

K absolutoriu lze přistoupit v případě splněné klasifikace 3. ročníku a po odevzdání absolventské práce.  

Termín odevzdání absolventské práce je pro červnový řádný termín nejpozději do 6. května 2022 do 12.00 na studijní oddělení VOŠ. 

Náhradní termín absolutorií a 1. opravný termín ústní části absolutorií a obhajoby absolventských prací je 13. - 14. září 2022. Uzávěrka přihlášek pro zářijový termín je do 30. června 2022 a odevzdání absolventské práce do 31. srpna 2022. 

Další termín pro opravná absolutoria je stanoven na 5. ledna 2023. Uzávěrka přihlášek pro lednový opravný termín je do 30. listopadu 2022 i s odevzdáním opravené absolventské práce (v případě, že nebyla u absolutoria obhájena).