V přílohách naleznete důležité údaje k prvnímu opravnému absolutoriu v LEDNU 2020. Všichni studenti se dostaví v den absolutoria do zkušební místnosti NA BUDOVĚ VOŠ nejpozději 15 minut před přípravou prvního studenta.