Mezinárodní olympiáda v elektrotechnice NEISSE - ELEKTRO se v našem euroregionu již stala tradicí. Každý rok se na půdě vysoké školy v Žitavě schází studenti středních škol euroregionu, kteří soutěží ve znalostech elektrotechniky. Soutěže se zúčastňují týmy z Polska, Německa a Čech. Každý národní tým může mít maximálně 20 soutěžících. Letos v sobotu 6. dubna 2019 se konal již 25. ročník. České družstvo bylo složeno z žáků škol z Liberce, Děčína a z Varnsdorfu. Zkouška se skládala z klauzury, která trvala 90 minut. Žáci řešili 5 úloh ze základů elektrotechniky. Český tým obsadil celkově 1. místo a v jednotlivcích se na prvním místě umístil žák Aleš Racek ze třídy 4. ITE.  Alešovi gratulujeme k tomuto vynikajícímu výsledku a věříme, že ho toto vítězství bude motivovat do dalšího studia technického nebo přírodovědného oboru na vysoké škole. Také další naši soutěžící se v konkurenci neztratili. Taková soutěž často pro žáky znamená krok do budoucnosti a je základem jejich rozhodnutí pro inženýrská povolání.

V této souvislosti chci zmínit, že v popředí této akce nestojí jen elektrony, elektrický proud, zákony elektrotechniky, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, Biotův–Savartův zákon a řada dalších zákonů převážně z oblastí odporových sítí, elektrického a magnetického pole,  ale je to také vzájemná výměna a spolupráce v našem trojmezí, v regionu Neiße  -Nisa – Nysa. Tato spolupráce vytváří z této olympiády neobyčejnou událost. Právě mladí vzdělaní lidé budou nemalou měrou určovat budoucnost našeho regionu. Soutěžení motivuje žáky, dodává jim odvahu, probouzí v nich zájem a přispívá také k lepšímu porozumění ve společné Evropě. Mladí Němci, Poláci a Češi se učí rozvíjet svůj potenciál pomocí odborného jazyka elektrotechniky. Nedovedeme si představit, jak by taková olympiáda vypadala nebo bude vypadat za dalších 25 nebo 50 let, kam až se dostane elektrotechnika na principu nul a jedniček nebo jiných systémů. Dnešní pochopení základů elektrotechniky však pomůže žákům navázat na tyto budoucí systémy.

Všichni studenti, kteří se dostali až do závěrečného kola olympiády v Žitavě, museli přípravě na olympiádu věnovat mnoho hodin přípravy a byla to pro ně významná zkouška jejich znalostí z elektrotechniky.  Aby byl i tento 25. ročník olympiády přiveden ke zdárnému konci, tak muselo být opět vykonáno mnoho každodenní práce. Dík patří nejen všem soutěžícím, jejich učitelům, ale také všem organizátorům a sponzorům olympiády, bez kterých by se tato akce nemohla konat. Poděkování patří také vedení VOŠ a SŠ ve Varnsdorfu za podporu celé této akce.

Ing. Jiří Podlešák

Varnsdorf 7. 4. 2019

Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Výsledky soutěže53.62 KB