Jako každý rok se i letos žáci naší školy zúčastnili Olympiády v anglickém jazyce. Po školním kole byli tři naši reprezentanti pozváni do kola krajského v Ústí nad Labem, kde se nejlepší z nich, Viktor Šíp z 1. ročníku oboru Informační technologie, umístil na skvělém 9. – 10. místě z celkem 39 reprezentantů středních odborných škol v kraji. Viktorovi patří gratulace! Všem třem účastníkům také poděkování za reprezentaci!

Mgr. Kristina Petráčková