Ve dnech 21. - 22. března 2019 absolvovali žáci 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnosti kurz přežití. Jednalo se o fyzicky i psychicky velmi náročnou akci. Jejich základním úkolem byl přesun členitým terénem do cca 20km vzdáleného stanoviště. Každý účastník si musel nést veškeré vybavení i potraviny pro dvoudenní pobyt v přírodě. Během přesunu žáci aplikovali     v praxi základní znalosti z výuky topografie. Orientace probíhala pouze dle mapy,  kompasu a přírodních podmínek. Na určeném stanovišti si všichni museli vybudovat tábor pro přenocování. Zajištění ohně a příprava stravy probíhaly v rámci výcviku. V areálu Lesního divadla byl připraven náročný záchranářský kurz, který organizačně i materiálně zajišťovali příslušníci Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Ústeckého kraje, pod vedením ppor. Bc. Krajčoviče. Ten je zároveň odborným pracovníkem i pro výuku předmětu Bezpečnostní příprava na naší škole. Celou akci, která vychází ze ŠVP, zaštítil ředitel školy Ing. Bc. Petr Kotulič. Absolvováním této školní aktivity si každý ze zúčastněných tzv. sáhl na dno svých fyzických i psychických sil. Akcemi podobného typu škola sleduje zabezpečení kvalitní výuky pro ty, s kterými se po absolvování tohoto oboru počítá s nástupem k silovým složkám státu, jako je např. Policie ČR, Armáda ČR atd.
 
Závěrem lze konstatovat jen to, že všichni kurz úspěšně dokončili bez újmy na zdraví.
 
Zpracoval:
Mgr. Miroslav Mandík
vedoucí kurzu