Také v tomto školním roce, který pro všechny probíhá nestandardním způsobem, jsme připravili pro zájemce o studium na naší škole  „Den otevřených dveří“. S ohledem na současnou situaci ve vývoji pandemie Covid-19 jej však nemůžeme organizovat tak, jak bylo v minulých letech zvykem. Aby si školu mohlo prohlédnout co nejvíce zájemců, rozhodli jsme se uspořádat Den otevřených dveří ve dvou dnech, a to 21. a 22. prosince od 9:00 do 15:00hod. Abychom splnili současná vládní opatření, bude prohlídka školy velmi individuální. Své výhody tato forma má. Rodičům i žákům se budeme věnovat osobně a malé skupinky budou mít možnost se seznámit s našimi studijními i učebními obory podrobněji než obvykle.

V případě zájmu o návštěvu školy můžete využít našeho rezervačního systému, který Vám bude k dispozici na www.skolavdf.cz od 7. 12. 2020. Termín si můžete rezervovat nejpozději do 18. prosince 2021 do 10:00hod. Poté stačí přijet na vámi vybraný čas a školu si prohlédnout. Prosíme o dodržování časového rozvrhu dle rezervace. Zároveň nezapomeňte na ochranu dýchacích cest, nošení roušek je povinné ve všech vnitřních prostorech školy.

Pokud to situace dovolí, naplánovali jsme Den otevřených dveří také na 18. ledna 2021, a to formou prezenční. Pro aktuální informace sledujte náš FB a www.skolavdf.cz. 

Vybrat si, kde bude žák studovat po základní škole, je velmi zásadním a důležitým krokem, kterého jsme si vědomi. Proto vám i v této nelehké době chceme vyjít vstříc a výběr usnadnit. Nezapomínejme, že vzdělání je základem života.