Ředitel školy

Příjmení Jméno Titul Email Telefon
KOTULIČ Petr Ing. Bc. petr.kotulic@skolavdf.cz

412 372 456, 412 354 770

 

Zástupce statutárního orgánu

Příjmení Jméno Titul Email Telefon
KOLÁR Pavel Mgr. pavel.kolar@skolavdf.cz

412 372 632 kl. 322

 

Sekretariát školy

Příjmení Jméno Titul Email Telefon
FUČÍKOVÁ Nina   nina.fucikova@skolavdf.cz 412 354 770
      info@skolavdf.cz 412 354 770

 

Zástupci ředitele školy a vedoucí pracovníci pro odloučená pracoviště


Příjmení Jméno Titul Email Telefon Funkce
HODNIČÁK Jan Ing. Mgr. jan.hodnicak@skolavdf.cz 778 472 003 Zástupce ředitele pro VOŠ
KOLÁR Pavel Mgr. pavel.kolar@skolavdf.cz 412 372 632  kl. 322 Zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Karolíny Světlé
ŘÍHA Miloš Ing. milos.riha@skolavdf.cz 412 354 771 Zástupce ředitele SŠ Bratislavská
ŠKODA Jan Mgr. et Mgr. jan.skoda@skolavdf.cz 412 315 022 Zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Mariánská
HOŤOVÁ Irena Bc. irena.hotova@skolavdf.cz 412 354 706 Zástupce ředitele pro ekonomiku
JONOVÁ  Lenka Mgr. lenka.jonova@skolavdf.cz 412 354 701 Vedoucí učitelka pro speciální školství
CUPAL Luděk Ing. Bc. ludek.cupal@skolavdf.cz 412 354 790 Vedoucí učitel pro SŠ Bratislavská
HANZAL Dalibor Mgr. dalibor.hanzal@skolavdf.cz 412 354 790 Vedoucí učitel pro SŠ Bratislavská
JANOUŠKOVÁ Jaroslava Mgr.et Mgr. jaroslava.janouskova@skolavdf.cz 412 359 961 Vedoucí učitelka pro odloučené pracoviště Kostelní
JIRUŠKA Karel Bc. karel.jiruska@skolavdf.cz 412 354 783 Zástupce ředitele (odborný výcvik  Bratislavská)
ŠERÁK Ladislav   ladislav.serak@skolavdf.cz 412 372 632  kl. 304 Zástupce ředitele (odborný výcvik Karolíny Světlé)


Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

Příjmení Jméno Titul Email Telefon
ALTOVÁ Doris   doris.altova@skolavdf.cz 412 354 798
BARBORÍK Zdeněk Mgr. zdenek.barborik@skolavdf.cz 412 315 019
BĚLÁČOVÁ Kamila Bc. kamila.belacova@skolavdf.cz 412 359 968
BENDL KLEINOVÁ Šárka Dipl.Kff. sarka.bendlkleinova@skolavdf.cz 770 193 758
BÍMOVÁ Dana Mgr. dana.bimova@skolavdf.cz 412 354 781
BÖHM Jan   jan.bohm@skolavdf.cz 412 359 968
BUBÍLEK Michal Ing. michal.bubilek@skolavdf.cz 412 315 066
CUPAL Luděk Ing. Bc. ludek.cupal@skolavdf.cz 412 354 790
ČERNÝ Vlastimil Ing. vlastimil.cerny@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 307
ČERVINKOVÁ Jana Mgr. jana.cervinkova@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 325
ČIHÁKOVÁ Petra Mgr. petra.cihakova@skolavdf.cz 412 354 787
DVOŘÁKOVÁ Eva Bc. eva.dvorakova@skolavdf.cz 412 354 788
DVOŘÁKOVÁ Veronika Ing. veronika.dvorakova@skolavdf.cz 412 354 792
FARSKÁ Dagmar Mgr. dagmar.farska@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 325
FOJTÍČEK Martin Mgr. martin.fojticek@skolavdf.cz 412 354 795
GOLOVÁ Nataša Mgr. natasa.golova@skolavdf.cz 412 354 791
HANOUSKOVÁ Yvetta Mgr. MBA yvetta.hanouskova@skolavdf.cz 777 548 145
HANZAL Dalibor Mgr. dalibor.hanzal@skolavdf.cz 412 354 790
HEGER Vladimír PaedDr. vladimir.heger@skolavdf.cz 412 354 792
HNÁTKOVÁ Ivana Mgr. ivana.hnatkova@skolavdf.cz 412 315 045
HODNIČÁK Jan Mgr. Bc., DiS. jan.hodnicak.ml@skolavdf.cz  
HODNIČÁK Jiří   jiri.hodnicak@skolavdf.cz 412 315 065
HRABĚTOVÁ Kateřina Ing. katerina.hrabetova@skolavdf.cz 412 354 791
HRADCOVÁ Jana MgA. jana.hradcova@skolavdf.cz 412 315 054
HROZOVÁ Ivana Ing. ivana.hrozova@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 326
HRYZÁKOVÁ Margita DiS. margita.hryzakova@skolavdf.cz 412 315 054
HULÁN Michael Mgr.Bc.MBA michael.hulan@skolavdf.cz 412 354 794
HUNANJAN Hasmik Bc. hasmik.hunanjan@skolavdf.cz 412 354 781
CHLUM Jiří PhDr. jiri.chlum@skolavdf.cz 770 193 758
IHNÁTOVÁ Monika Mgr. monika.ihnatova@skolavdf.cz 770 193 758
JANOUŠKOVÁ Jaroslava Mgr. et Mgr. jaroslava.janouskova@skolavdf.cz 412 359 963
JANOŠKOVÁ Tereza Bc. tereza.janoskova@skolavdf.cz 412 315 054
MLATEČKOVÁ MACKAŇUK Michaela   michaela.mlateckova.mackanuk@skolavdf.cz 412 359 961
JEŘÁBKOVÁ Dagmar   dagmar.jerabkova@skolavdf.cz 412 354 782
KAFKA Miloš Mgr. milos.kafka@skolavdf.cz 412 354 794
KAFKOVÁ Želmíra Bc. zelmira.kafkova@skolavdf.cz 412 359 961
KNITL Jan Bc. jan.knitl@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 308
KORBEL Radek   radek.korbel@skolavdf.cz 412 315 047
KOTULIČOVÁ Jiřina Ing. jirina.kotulicova@skolavdf.cz 412 354 798
KOVALEVOVÁ Lenka DiS. lenka.kovalevova@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 326
KOVÁŘ Pavel Mgr. pavel.kovar@skolavdf.cz 412 354 787
KOVÁŘOVÁ Kateřina Mgr. katerina.kovarova@skolavdf.cz 412 354 712
KOZÁK Petr Mgr. petr.kozak@skolavdf.cz 412 315 066
KOZÁKOVÁ Martina Ing.  martina.kozakova@skolavdf.cz 412 359 963
KREJČÍ Alois   alois.krejci@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 324
KREJČÍ Veronika Ing. veronika.krejci@skolavdf.cz 412 359 968
KRUTILOVÁ Libuše Ing. libuse.krutilova@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 313
LAŠTOVKA Karel   karel.lastovka@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 308
MÁGR Filip Mgr. filip.magr.@skolavdf.cz 770 193 758
MÁGR Josef Ing. Bc. josef.magr@skolavdf.cz 412 315 018
MANDÍK Miroslav Mgr. miroslav.mandik@skolavdf.cz 412 354 702
MARKOVÁ Anna Mgr. anna.markova@skolavdf.cz 412 315 013
MATIČKOVÁ Zdeňka Mgr. zdenka.matickova@skolavdf.cz 412 354 778
MICHLÍKOVÁ Radana Ing. radana.michlikova@skolavdf.cz 412 354 782
MARTÍNKOVÁ Kateřina   katerina.martinkova@skolavdf.cz 412 359 965
MOTLOVÁ Blažena Ing. blazena.motlova@skolavdf.cz 412 354 788
NEKVINDA Blahoslav   blahoslav.nekvinda@skolavdf.cz 412 359 968
NOHAVICA Vladislav Ing. vladislav.nohavica@skolavdf.cz 412 315 034
NOVÁK Petr   petr.novak@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 308
NOVOTNÁ Soňa Ing. sona.novotna@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 324
NOVOTNÁ Věra   vera.novotna@skolavdf.cz 412 354 781
PARASTUCKOVÁ Jitka Ing. jitka.parastuckova@skolavdf.cz 412 354 791
PÁSKOVÁ Ivana Bc., DiS. ivana.paskova@skolavdf.cz 412 315 052
PAZOUREK Jiří Mgr. jiri.pazourek@skolavdf.cz 412 359 968
PETRÁČKOVÁ Kristina Mgr. kristina.petrackova@skolavdf.cz 412 315 049
PETŘÍKOVÁ Renata Ing. renata.petrikova@skolavdf.cz 412 354 781
PIETSCHMANN David Ing. Bc. david.pietschmann@skolavdf.cz 412 315 047
POLÁK Tomáš   tomas.polak@skolavdf.cz 412 315 055
RICHTER Petr   petr.richter@skolavdf.cz  
RUSOVÁ Helena   helena.rusova@skolavdf.cz 412 359 968
ŘÍHA Miloš Ing. milos.riha@skolavdf.cz 412 354 771
SEMBDNEROVÁ Renáta Ing. Ing. renata.sembdnerova@skolavdf.cz 412 354 791
SLÁMOVÁ Monika Mgr. monika.slamova@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 324
SYNKOVÁ Gabriela Mgr. gabriela.synkova@skolavdf.cz 412 359 961
ŠIMEK Michael   michael.simek@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 307
ŠMIDT Evžen   evzen.smidt@skolavdf.cz 412 315 038
ŠKODOVÁ Andrea Ing. andrea.skodova@skolavdf.cz 412 315 049
ŠTIKAR Martin Bc. martin.stikar@skolavdf.cz 770 193 758
TOMÍŠEK Miloš Ing. milos.tomisek@skolavdf.cz 412 359 971
ULRICHOVÁ Radka DiS. radka.ulrichova@skolavdf.cz 412 315 054
VALEŠOVÁ Kateřina Bc. katerina.valesova@skolavdf.cz 412 359 961
VALKO Miroslav   miroslav.valko@skolavdf.cz 412 359 961
VENCL Miroslav Ing. miroslav.vencl@skolavdf.cz 412 359 968
VÍTOVÁ Taťána Mgr. tatana.vitova@skolavdf.cz 412 359 968
VOJTA Lukáš Ing. lukas.vojta@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 308

 

Učitelé odborného výcviku

Příjmení Jméno Titul Email  
BAREŠ Miroslav   miroslav.bares@skolavdf.cz 412 371 371
BERANOVÁ Libuše   libuse.beranova@skolavdf.cz 412 371 371
BERMAN Lenka   lenka.skytova@skolavdf.cz 412 371 371
FATKA Petr   petr.fatka@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 321
HENDRICH Antonín   antonin.hendrich@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 323
HLOUSOVÁ Eva   eva.hlousova@skolavdf.cz  
HORČIČKOVÁ Zuzana   zuzana.horcickova@skolavdf.cz 412 371 371
HORNÍČEK Petr Bc. petr.hornicek@skolavdf.cz 412 371 371
HOVANYCZ Michal   michal.hovanycz@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 310
HRABÁKOVÁ Jana   jana.hrabakova@skolavdf.cz 412 371 371
HYRMANOVÁ Marcela   marcela.hyrmanova@skolavdf.cz  
MLATEČKOVÁ MACKAŇUK Michaela   michaela.mlateckova.mackanuk@skolavdf.cz 412 359 961
JÍNA Jiří   jiri.jina@skolavdf.cz 412 371 525 kl. 102
JIRUŠKOVÁ Dana   dana.jiruskova@skolavdf.cz 412 359 964
KEBZA Jaroslav   jaroslav.kebza@skolavdf.cz 412 371 525 kl. 105
LUDWIGOVÁ Stanislava   stanislava.ludwigova@skolavdf.cz  
KRÁMSKÁ Jana   jana.kramska@skolavdf.cz 412 371 371
KRÁMSKÝ Tomáš   tomas.kramsky@skolavdf.cz  
MAŠČUCH Zdeněk   zdenek.mascuch@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 312
LACINOVÁ Daniela   daniela.navratilova@skolavdf.cz 412 371 371
MAGDOVÁ Zdenka   zdenka.magdova@skolavdf.cz  
NIKODÉM Jiří   jiri.nikodem@skolavdf.cz 412 371 525 kl. 104
PETR Drahomír   drahomir.petr@skolavdf.cz 412 372 632 kl. 315
PLÍHALOVÁ Simona   simona.plihalova@skolavdf.cz  
SAIDL Radek   radek.saidl@skolavdf.cz 412 359 964
SEDLÁČKOVÁ Božena Bc. bozena.sedlackova@skolavdf.cz 412 371 371
SMRŽ HOKROVÁ Zdena   zdena.hokrova@skolavdf.cz 412 371 371
SVOBODOVÁ Andrea   andrea.svobodova@skolavdf.cz  
ŠLECHTOVÁ KOPECKÁ Anna   anna.kopecka@skolavdf.cz 412 371 371
PAULOVÁ Hana   hana.svirova@skolavdf.cz 412 359 964
TOLEDO HERNÁNDEZ Julio César   julio.toledo@skolavdf.cz 412 371 371
ULVR Zdeněk Bc. zdenek.ulvr@skolavdf.cz 412 371 371

 

Vychovatelé

Příjmení Jméno Titul Email Telefon
ALTSCHACHOVÁ Vlasta   vlasta.altschachova@skolavdf.cz 412 354 785
FRITSCHOVÁ Jiřina   jirina.fritschova@skolavdf.cz 412 354 785
JIRUŠKOVÁ Kateřina   katerina.jiruskova@skolavdf.cz 412 315 041
RŮŽIČKA Miloš   milos.ruzicka@skolavdf.cz 412 315 038
RŮŽIČKOVÁ Martina Bc. DiS. martina.ruzickova@skolavdf.cz 412 315 036
SIVČOVÁ Monika   monika.sivcova@skolavdf.cz 412 315 041
SLOVÁKOVÁ Lenka   lenka.slovakova@skolavdf.cz 412 354 785
ŠPIČKOVÁ Jana   jana.spickova@skolavdf.cz 412 354 785
TESAŘOVÁ Ilona Bc. ilona.tesarova@skolavdf.cz 412 315 039

 

Provozní pracovníci

Příjmení Jméno Titul Email Telefon
BIDELNICOVÁ Jana   jana.bidelnicova@skolavdf.cz 412 315 022
BROŽEK Josef   josef.brozek@skolavdf.cz 412 315 022
BUŽÍKOVÁ Zuzana   zuzana.buzikova@skolavdf.cz 412 315 022
CÍSAŘOVÁ Šárka   sarka.cisarova@skolavdf.cz 412 372 632/319
ČERVINKOVÁ Ilona   ilona.cervinkova@skolavdf.cz 412 315 022
DUBOVECKÁ Lenka   lenka.dubovecka@skolavdf.cz 412 354 776
GREGOROVÁ Hana   hana.gregorova@skolavdf.cz 412 354 776
HAVLÍČKOVÁ Miroslava   miroslava.havlickova@skolavdf.cz 412 315 022
HAZUKA Martin   martin.hazuka@skolavdf.cz 412 371 371
HRKOTOVÁ Jana   jana.hrkotova@skolavdf.cz 412 354 776
JÍLKOVÁ Lenka   lenka.jilkova@skolavdf.cz 412 315 022
KORBOVÁ Božena   bozena.korbova@skolavdf.cz 412 354 776
LACINA Radek   radek.lacina@skolavdf.cz 412 354 769
MOUČKA Petr   petr.moucka@skolavdf.cz 412 354 766
PETRIKOVÁ Irena   irena.petrikova@skolavdf.cz 412 315 022
PLAŠILOVÁ Jana   jana.plasilova@skolavdf.cz 412 372 632
POLÁKOVÁ Dagmar   dagmar.polakova@skolavdf.cz 412 315 022
POLÁKOVÁ Jana   jana.polakova@skolavdf.cz 412 315 022
ROUBÍČEK František   frantisek.roubicek@skolavdf.cz 412 372 632
ŘÍHOVÁ Petra   petra.rihova@skolavdf.cz 412 371 525
SAIDLOVÁ Pavla   pavla.saidlova@skolavdf.cz 412 359 968
STORCZEROVÁ Renáta   renata.storczerova@skolavdf.cz 412 331 160
SVOBODOVÁ Olga   olga.svobodova@skolavdf.cz 412 371 371
ŠVÁGER Jan   jan.svager@skolavdf.cz 412 359 961
TILLNEROVÁ Ingrit   ingrit.tillnerova@skolavdf.cz 412 354 776
ZAHN Petr   petr.zahn@skolavdf.cz 412 354 766
ZICHOVÁ Vlasta   vlasta.zichova@skolavdf.cz 412 372 632

 

Technickohospodářští pracovníci

Příjmení Jméno Titul Email Telefon
BARCALOVÁ Markéta Ing. marketa.barcalova@skolavdf.cz 412 354 705
FÁRKOVÁ Lenka   lenka.farkova@skolavdf.cz 412 354 793
FUČÍKOVÁ Nina   nina.fucikova@skolavdf.cz 412 354 770
HALÍKOVÁ Dana   dana.halikova@skolavdf.cz 412 315 033
HOŤOVÁ Irena Bc. irena.hotova@skolavdf.cz 412 354 706
JARÁ Naděžda   nadezda.jara@skolavdf.cz 412 372 632
KNAP Kateřina Mgr. katerina.knap@skolavdf.cz 412 354 773
KOKTA Miroslav   miroslav.kokta@skolavdf.cz 412 354 708
KUCEROVÁ Marie   marie.kucerova@skolavdf.cz 412 354 775
MÜLLER Pavel Ing. pavel.muller@skolavdf.cz 412 315 022
NAGYOVÁ Jitka   jitka.nagyova@skolavdf.cz 412 315 011
PAVLIŠTOVÁ Lenka   lenka.pavlistova@skolavdf.cz 412 354 772
POHL Martin Ing. martin.pohl@skolavdf.cz 412 315 034
PONDĚLÍČEK Jiří   jiri.pondelicek@skolavdf.cz 412 354 777
PRCHALOVÁ Miroslava   miroslava.prchalova@skolavdf.cz 412 354 797
SEDLÁČKOVÁ Petra   petra.sedlackova@skolavdf.cz 412 331 160
SOUKUPOVÁ Alice   alice.soukupova@skolavdf.cz 412 354 772
TESAŘ Roman   roman.tesar@skolavdf.cz 412 315 024

 

Obchodně provozní pracovníci (v zař. škol. strav.)

Příjmení Jméno Titul Email Telefon
BAREŠOVÁ Marie   marie.baresova@skolavdf.cz 412 354 769
BRONCOVÁ Markéta   marketa.broncova@skolavdf.cz 412 354 769
HAUSEROVÁ Miluše   miluse.hauserova@skolavdf.cz 412 331 160
HLADÍK Tomáš   tomas.hladik@skolavdf.cz 412 315 220
KALISTA Michal   michal.kalista@skolavdf.cz 412 354 769
KOLLÁROVÁ Libuše   libuse.kollarova@skolavdf.cz 412 315 220
KVAPILOVÁ Renata   renata.kvapilova@skolavdf.cz 412 354 779
LANGROVÁ Andrea   andrea.langrova@skolavdf.cz 412 331 160
LIĎÁKOVÁ Šárka   sarka.lidakova@skolavdf.cz 412 331 160
MAŠKOVÁ Romana   romana.maskova@skolavdf.cz 412 354 704
PODSKALSKÁ Jana   jana.podskalska@skolavdf.cz 412 354 769
PRÁŠILOVÁ Renata   renata.prasilova@skolavdf.cz 412 354 769
REISINGEROVÁ Lenka   lenka.reisingerova@skolavdf.cz 412 354 769
VAŇKOVÁ Renata   renata.vankova@skolavdf.cz 412 354 704
         

 

Pracovníci v oblasti ICT

Příjmení Jméno Titul Email Telefon
VALEŠ Václav   vaclav.vales@skolavdf.cz 412 354 796
MLYNÁŘ Radek DiS.  radek.mlynar@skolavdf.cz 412 372 632
MÜLLER Pavel Ing. Bc.  pavel.muller@skolavdf.cz 412 315 022