Žáci domova mládeže pořádají každoročně oslavy MDD pro děti zaměstnanců.