V roce 2005 vznikla v Seifhennersdorfu pod patronátem o.s. Větrný mlýn pracovní skupina, která se zabývá textilem – historií, tradicemi i současnostností v našem regionu, aby textilní bohatství našeho regionu neupadlo v zapomnění. Od června 2011 spolupracuje na tomto projektu též Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, Středisko služeb a cestovního ruchu. V uplynulém období byly uskutečněny společné workshopy s tématikou předení, patchworku, Crasy wool a obsáhlá výstava pro děti i dospělé s názvem “August silný a hraběnka Cosel na venkově“. Při těchto akcích se lidé učí a poznávají. Také projekt „Jak člověk přišel ke svým šatům“ má u nejmenších občánků velký úspěch. Spektum aktivit se rozšířilo o vybrané rešerše k textilní historii na území Varnsdorfu a Seifhennersdorfu.

Projekt se uskutečňuje v programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci programovacího období 2007 - 2013

Oblast působnosti je v Euroregionu NIESSE - NISA – NYSA

Současná forma projektu byla zahájena 1. 6. 2011 a bude probíhat průběžně dále.

Cílem je odhalit společné textilní tradice Horní Lužice a Čech a silněji se s nimi identifikovat. Prostředkem jsou vzájemná pravidelná setkání, výstavy, workshopy, semináře.
    
Příjemce dotace: Windmühle Seifhennersdorf e. v., AG Textilland Ober
Partner  projektu: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf
Cílová skupina: Projekt je ve velké míře zaměřen na mládež obou regionů. Dále pak na rodiny a ostatní obyvatele regionu.

Formou rešerší a osobních a veřejných kontaktů se zpracovávají historické písemné materiály, které budou předkládány veřejnosti. Tímto způsobem má být pochopen historický, současný vývoj a budoucí směr vývoje v textilní oblasti regionu.