VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA VE VARNSDORFU NABÍZÍ

JIŽ 9 VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Začátkem ledna zahájili vyučující naší vyšší odborné školy (VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.) každoroční nábory (my jim říkáme „spanilé jízdy“) u  maturitních ročníků na středních školách. Začali na domácí půdě v ul. Mariánská a Karoliny Světlé, ale také na středních školách v Děčíně a České Lípě.  Nábory budou probíhat během ledna a února 2020. Čekají na nás např. v Rumburku, Teplicích, v Ústí nad Labem, v Liberci, Jablonci nad Nisou, atd. Oslovili jsme zhruba třicet škol s nabídkou osobních náborů a 130 jsme rozeslali náborové letáky (výběr středních škol z ústeckého, libereckého a středočeského kraje). Nabízíme tříleté technické i netechnické vzdělávací programy v denní i dálkové formě vzdělávání zaměřené na informační technologie, elektrotechniku, strojírenství, počítačovou grafiku, veřejnosprávní a bezpečnostně právní činnosti, cestovní ruch, sociální práce.

Můžeme se pochlubit nově schváleným, v pořadí již devátým vzdělávacím programem a tím je Diplomovaná všeobecná sestra v denní i kombinované formě vzdělávání. Tento program vznikl díky úzké spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Obchodní akademií, Rumburk, p.o. Nejprve byl posvěcen ministerstvem zdravotnictví a od 1. 9. 2020 je akreditován i ministerstvem školství. Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium bez ohledu na obor předchozího studia na střední škole. Cílem vzdělávání je příprava kvalifikovaného pracovníka nelékařské profese, který bude schopen bez odborného dohledu poskytovat, organizovat a metodicky řídit ošetřovatelskou péči. V příštích letech připravujeme i zkrácené studium (tzv. 4 + 1) pro absolventy maturitních oborů zdravotnických škol.

Všechny vzdělávací programy končí absolutoriem a absolventi získají titul diplomovaný specialista – DiS. Vybrané vysoké školy nabízejí našim absolventům jednoleté studium k získání bakalářského vzdělání a další možnost magisterského studia.

Kolektiv vyšší odborné školy drží pěsti zájemcům o studium při výběru nejvhodnějšího vzdělávacího programu.

 

Ing. Mgr. Jan Hodničák, Zástupce ředitele pro VOŠ