Naši žáci 1. - 3. ročníků ze střediska Mariánská se zúčastnili v minulém pololetí školního kola Ekonomické olympiády. Jako každý rok i tentokrát postoupilo několik žáků do krajského kola, které se konalo v polovině března on-line formou. Nejlépe se v tomto kole umístil Michal Danihelka (3IT), který obsadil 20. místo z téměř 70 účastníků. Viktor Šíp a Tomáš Číž (též 3IT) se sice umístili na nižších pozicích, ale přesto velmi úspěšně reprezentovali naši školu.  Vzhledem k současné situaci a s přihlédnutím k tomu, že žáci soupeřili s žáky gymnázií a obchodních akademií, je jejich postup do krajského kola a finální umístění velmi dobré.