Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo od 1. září 2020 akreditaci již v pořadí desátému vzdělávacímu programu naší vyšší odborné škole. Jedná se o Produktový design (kód: 82-41-N/21) pod oborem vzdělání Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (kód: 82-41-N/..). Jak název oboru naznačuje, jedná se o umělecký obor s denní i dálkovou formou vzdělávání. Zaměření vzdělávacího programu je: 1) Grafický design; 2) Průmyslový design; 3) Design světelných objektů.

Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky v oblasti designu a uměleckořemeslné tvorby, kteří se uplatní jako návrháři, technologové, designéři a techničtí pracovníci u výrobních firem a pracovníci konzultačních nebo obchodních firem. Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto oboru bez ohledu na obor předchozího studia.

Podmínky pro přijímání studentů: získání středního vzdělání s maturitní zkouškou; splnění kritérií; přijímacího řízení; talentové zkoušky; zdravotní způsobilost, kterou potvrdí lékař.

 

 

Ing. Mgr. Jan Hodničák

Zástupce ředitele pro VOŠ