Nový středoškolský kampus, který by měl vzniknout na našem středisku Mariánská ve Varnsdorfu, je o krok blíže k realizaci. V půli ledna o tom na půdě školy jednali zástupci Ústeckého kraje s vedením naší školy. Na místo, kde by v budoucnu mohl vyrůst, se přijel podívat krajský radní pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger spolu se zástupci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Waicovou a Romanem Kovářem a vedoucí investičního odboru Pavlou Svítilovou. Všichni se shodli na tom, že lepší podmínky pro studenty ve Šluknovském výběžku jsou nutné.  

Ke kampusu vznikla v minulých měsících projektová studie. Ta zahrnuje nejen kompletní rekonstrukci vnitřních prostor školy, školní kuchyně s jídelnou a přístavbu administrativního sídla školy v budově Mariánská 1100, ale i výstavbu nového moderního domova mládeže a tolik potřebné sportovní haly.

Náročnost celého projektu dokresluje výše prostředků v řádech stovek milionů korun, které zvažuje zřizovatel školy - Ústecký kraj, do varnsdorfské školy investovat. „Po předschválení v nové Komisi pro investice a majetek Rady Ústeckého kraje předložím aktualizovaný investiční záměr na některém z nejbližších zasedání krajským zastupitelům, aby bylo možné podnikat další kroky vedoucí k realizaci záměru,“ řekl krajský radní pro investice Tomáš Rieger.

 „Navržené řešení ve studii hodnotíme velmi pozitivně a věříme, že se podaří celý projekt dovést ke zdárnému konci. Jsem velmi rád, že se schůzka uskutečnila. Na jednání se zástupci kraje obeznámili s nutností investice a shodli jsme se na tom, že žáci naší školy si zaslouží studovat a pracovat v podmínkách odpovídajících 21. století“, řekl nám ředitel školy Petr Kotulič. Dodal, že v tomto ohledu byla v minulých letech škola ve Varnsdorfu značně opomíjena. Proto je výstavba tohoto kampusu pro školu naprosto zásadní a důležitá. A to jak z pohledu umístění ve Šluknovském výběžku, který se potýká s řadou problémů, tak i z hlediska současných nároků na vzdělávání.

Město Varnsdorf by získalo novou oblast, která svým pozitivním mladistvým vzhledem bude nejen vítat všechny, kteří budou do města přijíždět, ale i možné prostory, které napomůžou rozvoji naplnění volnočasových aktivit. Škola chce být netoliko vzdělávacím, ale i komunitním centrem.