Od 1.3.2010 realizuje škola projekt Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory: 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Partnerem projektu je Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s.
Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání mezi širokou skupinu jeho uživatelů. Poradenské centrum, které vzniklo v rámci projektu, poskytuje prostřednictvím poradců za jednotlivé okresy Ústeckého kraje informace pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání o ucelené nabídce vzdělávacích kurzů a autorizovaných osobách. 

 

UDRŽITELNOST PROJEKTU

Po úspěšném ukončení realizace projektu 1. 12. 2012 probíhá v současné době udržitelnost projektu. V rámci udržitelnosti je nadále zachovávána podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji prostřednictvím poradenské činnosti a rozšiřování povědomí o možnostech dalšího vzdělávání mezi potencionálními klienty. Jsou realizovány kurzy dalšího vzdělávání a zkoušky před autorizovanou osobou.

Další informace o projektu najdete na www.podporavzdelavani.cz