loga

reg. č. : CZ.1.07/1.1.00/54.0079

Souhrnná informace o projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání 
Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Datum zahájení realizace: 01/09/2014

Datum ukončení realizace: 31/07/2015

Příjemce dotace: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Cílem projektu  je rozvoj klíčových a odborných kompetencí žáků prostřednictvím podpory praktického vyučování a spolupráce se zaměstnavateli/veřejnou správou ve vzdělávání. Obsahem projektu jsou inovativní, kreativní postupy sledující rozvoj odborných a klíčových kompetencí, podnikatelské gramotnosti a osobnostní rozvoj žáků 2. a 3. ročníků středních škol/OU (kompetencí využitelných pro jejich budoucí povolání). Klíčové aktivity stimulují spolupráci mezi školami a zaměstnavateli, navázání nových kontaktů a podporují další vzdělávání žáků.

Aktivity projektu :

1.            Střediska praxe – cyklus praktických workshopů na školách

                1. workshop - Podnikání  v dnešním světě – obchodní modely a analýza služeb

                2. workshop - Týmové zpracování case study

                3. workshop - Prezentace projektových mikro-týmů, zpětná vazba a diskuse

2.            Karierní týdny

Smyslem „kariérového týdne“ je vytvořit unikátní mimoškolní vzdělávací program zaměřený na hlubší sebepoznání studentů, rozvoj jejich klíčových kompetencí a osobnostně-sociálních dovedností a netradiční seznámení se se světem práce a podnikání.

Karierní týden má podobu 5-ti denní akce pro přibližně 25 studentů zapojených škol, v jejímž rámci studenti dále navazují a rozvíjejí spolupráci s firmami v regionu.

3.            Praktické stáže studentů ve firmách

Ve spolupráci s firmou ověříme praktické uplatnění studenta v prostředí dané firmy s cílem další spolupráce firmy se studentem v podobě pracovněprávního stavu. Délka stáže je 14 dní.

Jednou z klíčových aktivit je „Mentoring a konzultace pedagogických pracovníků k praktickému vyučování“ . V rámci této aktivity je možné uskutečnit tzv.„Odborné stáže pedagogů“ . Délka stáže 1-2 týdny.

Z REALIZACE PROJEKTU:

Do projektu jsou zapojeni  žáci 2. a 3. ročníků školy – jedná se o 2. ročník – Informatika, 3. ročník – Strojírenství a elektrotechnika a 3. ročník  - Cestovní ruch a hotelnictví.

Žáci se zúčastnili tzv. Karierního týdne ve Sloupu v Čechách. Vybraní žáci absolvovali praxi v Aquapalace Hotelu Prague.