Název projektu: Pro vzdělanější Šluknovsko 
Registrační číslo: CZ.1.07/.1.5.00/34.1076
Příjemce dotace: Vyšší odborná a Střední škola, Varnsdorf, p.o.
Termín zahájení realizace: 1.9.2012
Předpokládaný termín ukončení realizace: 31.8.2014

Na Vyšší odborné škole a Střední škole Varnsdorf probíhá od 1. září 2012 realizace projektu Pro vzdělanější Šluknovsko tzv. šablony.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve škole a podpora rovného přístupu ke vzdělání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa nebo speciálního pedagoga.

Celkové náklady v Kč: 4 530 518 Kč