Prvními letošními absolventy Vyšší odborné školy jsou studenti třetího ročníku vzdělávacího programu Sociální práce, který poprvé skládal zkoušky u absolutoria. Z celkového počtu 19 studentů uspělo s vyznamenáním 11 studentů a ostatní uspěli. Jedná se o studenty dálkového studia, kteří čerpali především ze zkušeností z praxe. Všichni pracují v oblasti sociálních služeb. Absolventské práce byly na vysoké profesní úrovni. Gratulujeme.