Ve dnech 12. – 14. března 2019 se v Brně v rámci celorepublikového projektu České ručičky pod garancí cechu KOVO ČR  uskutečnilo celostátní kolo prestižní soutěže s názvem KOVO Junior 2019 – Mechanik seřizovač. Brněnského finále se zúčastnilo 15 žáků z 8 krajů ČR. Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části měli soutěžící naprogramovat a vyrobit strojní součásti dle technické dokumentace. V druhé části pak prokazovali své vědomosti a dovednosti z praktického měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů.

Ústecký kraj reprezentoval vítěz oblastního kola Jiří Novotný z VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf a s celkovým počtem 315 bodů obsadil 6. místo, jen 17 bodů za medailí. Druhý zástupce našeho kraje skončil jedenáctý. Je to krásný úspěch pro Jirku a pro nás jako školu potvrzení, že znalosti a dovednosti našich žáků jsou srovnatelné s žáky z celé republiky. Vždyť za poslední tři roky jde o naši již pátou účast v republikovém finále soutěže České ručičky ve strojírenských oborech. Potvrzuje se nám, že zvolená cesta postavená na kvalitním pedagogickém sboru doplněná neustálými investicemi do technického vybavení (na podzim jsme otevřeli novou NC dílnu za cca 9 milionů Kč) je cestou správnou.

V měsíci dubnu nás čeká ještě jedno republikové finále Českých ručiček – KOVO Junior Obráběč Kovů, kam postoupil Milan Berka z druhého místa oblastního kola. Přejeme Milanovi hodně štěstí na „republice“ a Jirkovi ještě jednou touto cestou blahopřejeme.

Mgr. Pavel Kolár - VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf