Název projektu: Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/03.0021
Název poskytovatele: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Celkové náklady projektu: 6 899 000,- Kč
Období realizace projektu: IX./2009 – II./2012
Partner projektu: Seductus, s.r.o., Moskevská 14/1, 403 43 Most
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvoření uceleného vzdělávacího programu pro odborné učitele a učitele odborného výcviku. Vzdělávací program má za úkol naučit pedagogické pracovníky jednat, vhodně motivovat a usměrňovat žáky s poruchami chování, což zefektivní způsob komunikace s těmito žáky a usnadnění jejich zapojení do následného pracovního života. Dalším bodem vzdělávacího programu bude doplnění novinek, nových trendů, technologií a výrobních postupů v rámci jednotlivých oborových zaměření.
Klíčové aktivity projektu:
- Analýza metod a postupů práce se žáky s poruchami chování na ZŠ v ÚK + interpretace výsledků analýzy návrh opatření pro vzdělávací program
- Monitoring aktuálních trendů a technologií ve výrobní sféře + tvorba metodiky představení nových trendů učitelům odborných předmětů
- Vytvoření vzdělávacího programu
- Akreditace vzniklého vzdělávacího programu DVPP u MŠMT
- Vzdělávání
- Závěrečné vyhodnocení projektu

Zdůvodnění potřebnosti:
Na základě dlouhodobých zkušeností s provozem škol a vzdělávacích zařízení se žáky s poruchami chování, zejména na území Ústeckého kraje, a obecně uznávaných výsledků mezinárodního výzkumu OECD – PISA, vyplývají nedostatky v podobě nízké efektivity jejich výchovy v základních a středních školách. Jejich důsledky se pak projevují v neefektivnosti výuky těchto žáků a zvyšujícím se problémům s jejich následným zapojením do pracovního života.

Cílová skupina:
Cílovou skupinu tvoří učitelé odborného výcviku a odborní učitelé škol s technickým zaměřením, kteří každý den pracují se žáky vykazujícími problémy s chováním. Jedná se o skupinu pedagogických pracovníků, kteří vyučují odborné předměty teoreticky i prakticky a jimž v rámci projektu budou předkládány novinky a aktuální trendy ve vybraných výrobních technologií a dále možnost zvládání, motivování a vhodné komunikace s žáky s problémy v chování.

Realizační tým projektu:
Manažer projektu – Denisa Dvořáková
Koordinátor projektu – Radek Mlynář
Ekonom projektu – Ing. Libuše Krůtilová
Administrativní pracovník – Ing. Jiří Bajan
Komunikační pracovník – Ing. František Hricz
Expert – Šárka Reichelová
Metodik – Ing. Petra Sebránková

 

Více informací na stránkách projektu zde.