Tradičně jako každý rok se i naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže v anglickém jazyce Best in English 2019. Jedná se o jednu z nejprestižnějších mezinárodních soutěží, která probíhá v jeden časový okamžik pro všechny zúčastněné státy. Každý žák prochází testem na svém počítači a plní úkoly v oblasti poslechu, čtení a jazykové kompetence na velmi vysoké úrovni daného jazyka.

Letošního kola soutěže se zúčastnilo celkem 624 středních škol a 16 462 studentů z 25 států, mezi nimiž zastupovalo naši školu 40 žáků. Ze střediska Karolíny Světlé dosáhl nejlepších výsledků Maxmilián Dao (1.ATE), ze střediska Mariánská Václav Hodboď (4. ITE) a ze střediska Bratislavská Denisa Márová (1. SM). Díky výborným výsledkům všech žáků nakonec naše škola obsadila 6. místo v Ústeckém kraji a celkově 380. místo ve světě. Všem žákům, kteří se zúčastnili soutěže, patří veliký dík za vzornou reprezentaci školy.

Za vyučující angličtiny Ing. Veronika Dvořáková