Poučení o právních následcích

Podle § 60g odst. 6  zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  na webu školy a veřejně přístupném místě ve škole.

Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít   zpět zápisový lístek  uplatněný v   přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 (přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se § 62 nebo § 88 nevztahuje.

Podle § 183 odst. 2 školského zákona se zveřejněním seznamu uchazečů považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Oznámeno: Ve Varnsdorfu 1. 6. 2020

Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
PDF icon 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů - 1. kolo - vyvěšeno 7. 2. 202278 KB
PDF icon 82-41-M/05 Grafický design a 82-41-M/04 Průmyslový design - 1. kolo - vyvěšeno 7. 2. 2022388.87 KB
PDF icon 82-41-M/05 Grafický design - 2. kolo - vyvěšeno 31. 3. 2022364.1 KB
PDF icon 41-52-E/01 Zahradnické práce - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202277.93 KB
PDF icon 65-51-H/01 Kuchař - číšník - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202280.48 KB
PDF icon 75-41-E/01 Pečovatelské služby - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202277.23 KB
PDF icon 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202278.43 KB
PDF icon 36-67-E/01 Zednické práce - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202275.68 KB
PDF icon 69-51-H/01 Kadeřník - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202281.22 KB
PDF icon 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202282.01 KB
PDF icon 23-51-H/01 Strojní mechanik - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202279.33 KB
PDF icon 23-56-H/01 Obráběč kovů - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202278.24 KB
PDF icon 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202281.73 KB
PDF icon 26-51-H/01 Elektrikář - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202278.5 KB
PDF icon 33-56-H/01 Truhlář - 1. kolo - vyvěšeno 22. 4. 202279.17 KB
PDF icon 23-45-L/01 Mechanik seřizovač - 1. kolo - vyvěšeno 28. 4. 202279.43 KB
PDF icon 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - 1. kolo - vyvěšeno 28. 4. 202279.56 KB
PDF icon 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 1. kolo - vyvěšeno 28. 4. 202278.3 KB
PDF icon 65-42-M/02 Cestovní ruch - 1. kolo - vyvěšeno 28. 4. 202278.67 KB
PDF icon 65-42-M/01 Hotelnictví - 1. kolo - vyvěšeno 28. 4. 202277.9 KB
PDF icon 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční - 1. kolo - vyvěšeno 28. 4. 202278.77 KB
PDF icon 64-41-L/51 Podnikání - 1. kolo - vyvěšeno 28. 4. 202278.26 KB
PDF icon 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 1. kolo - vyvěšeno 28. 4. 202278.98 KB
PDF icon 18-20-M/01 Informační technologie - 1. kolo - vyvěšeno 28. 4. 2022352.47 KB
PDF icon 82-41-M/05 Grafický design - 3. kolo - vyvěšeno 16. 5. 2022373.58 KB
PDF icon Výsledky náhradního termínu (Informační technologie, Mechanik seřizovač) - 1. kolo - vyvěšeno 18. 5. 2022421.36 KB
PDF icon 69-51-H/01 Kadeřník - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202275.57 KB
PDF icon 65-51-H/01 Kuchař - číšník - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202276.39 KB
PDF icon 64-41-L/51 Podnikání - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202275.86 KB
PDF icon 65-42-M/02 Cestovní ruch - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202276.98 KB
PDF icon 75-41-E/01 Pečovatelské služby - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202274.54 KB
PDF icon 65-42-M/01 Hotelnictví - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202274.78 KB
PDF icon 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202277.49 KB
PDF icon 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202275.02 KB
PDF icon 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202278.28 KB
PDF icon 41-52-E/01 Zahradnické práce - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202276.25 KB
PDF icon 36-67-E/01 Zednické práce - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 202276.22 KB
PDF icon 26-51-H/01 Elektrikář, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-51-H/01 Str. mech., 23-45-L/01 Mech. seř. - 2. kolo - vyvěšeno 30.5.2022271.67 KB
PDF icon 18-20-M/01 Informační technologie - 2. kolo - vyvěšeno 30. 5. 2022268.06 KB