Kód oboru: 65-51-H/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • ukončená povinná docházka,
  • přijímací zkoušky se nekonají,
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Ošetřování všech druhů nápojů a příprava společenských akcí. Obsluha hostů při běžných a slavnostních příležitostech. Administrativní práce v provozovnách společného stravování, základy ekonomických činností a práce s výpočetní technikou. Praktická výuka probíhá na cvičných restauracích školy pod vedením učitele a v soukromých podnicích s ohledem na trvalé bydliště žáka. Během učební doby dostávají žáci finanční odměnu za produktivní práci konanou v rámci výuky učebního oboru. Žáci se zúčastňují soutěží v oboru gastronomie (Princ výčepních, Vzdělání a řemeslo, Globus Junior Cup, Myslivec Cup), realizovat společenské akce (rauty, recepce, bankety) doma i v zahraničí a zúčastňují se barmanského kurzu. V rámci výuky získávají znalost jednoho cizího jazyka, základů výpočetní techniky a ekonomie.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb, např. hotelích, restauracích, penzionech atd., případně mohou samostatně podnikat.

Absolventi tohoto oboru se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu – Podnikání – 64-41-L/51.