Kód oboru: 65-51-H/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • ukončená povinná docházka,
  • přijímací zkoušky se nekonají,
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Tříletý učební obor je koncipován pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti stravování. Praktická výuka probíhá v restauracích školy, pod vedením učitele a v soukromých podnicích s ohledem na trvalé bydliště žáka. Škola zajišťuje exkurze do hotelů, pivovarů a na odborné výstavy (GH Pupp, Plzeňský pivovar, Geste apod.). Jsou organizovány výměnné pobyty v zahraničí. Během učební doby dostávají žáci finanční odměnu za produktivní práci konanou v rámci výuky učebního oboru. V rámci výuky získají znalost jednoho cizího jazyka, práce s výpočetní technikou a základů ekonomie.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb, např. hotelích, restauracích, penzionech atd., případně mohou samostatně podnikat.

Absolventi tohoto oboru se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu – Podnikání – 64-41-L/51.