Kód oboru: 65-51-H/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • ukončená povinná docházka,
  • přijímací zkoušky se nekonají,
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Žáci získají znalosti přípravy jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků a cukrářských výrobků. Dále se naučí upravovat jídla pro běžné a slavnostní příležitosti. Osvojí si administrativní práce a ekonomické činnosti nutné při hospodaření v provozovnách společného stravování, současně získají základy práce na PC a znalost cizího jazyka.

Praktická výuka probíhá ve cvičných restauracích školy a v soukromých podnicích s ohledem na trvalé bydliště žáka. Škola organizuje zahraniční stáže a prázdninové pobyty v zahraničí. Žáci dostávají odměnu za produktivní práci vykonanou v rámci výuky.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb, restaurací, jídelen, hotelů, ve školských zařízeních, penzionech atd. Osvojení základů podnikání umožní absolventům stát se soukromým podnikatelem.

Absolventi tohoto oboru se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu – Podnikání – 64-41-L/51.