Název oboru: Veřejnosprávní činnost

Kód oboru: 68-43-M/01

Zaměření: Veřejná správa a diplomatické služby

Délka studia: 4 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ,
  • přijímací zkoušky

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Popis oboru

Absolvent oboru získá znalosti a schopnosti efektivně pracovat na úřadech nejrůznějších typů v oblasti veřejné správy a diplomacie. Získá znalosti z oblasti práva, veřejné správy, diplomatického protokolu, mezinárodních vztahů, institucí Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, jazykových dovedností, ekonomiky, financí, účetnictví a společenského chování. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání profesních znalostí.

Možnosti uplatnění absolventů

Po ukončení studia je absolvent připraven pracovat v úřadech a institucích státní správy a samosprávy, pro práci na zastupitelských úřadech, konzulátech, v obchodních zahraničních zastoupeních, v orgánech Evropské unie a dalších mezinárodních organizacích, ve specializované odborné i manažerské činnosti.

 

Vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CELKEM
název
zkratka
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
CJ
2
1
1
1
5
Cizí jazyk - 1
AJ;NJ;RJ
3(3)
3(3)
3(3)
4(4)
      13(13)
Konverzace 1.cizího jazyka
KAJ; KNJ; KRJ
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
4(4)
Cizí jazyk - 2
AJ;NJ;RJ
2(2)
2(2)
1(1)
1(1)
 6(6)
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
 
3
Dějepis
DE
2
 
 
 
2
Základy přírodních věd
ZPV
2
2
 
 
4
Matematika
MA
2
2
1
1
7
Matematický seminář
MAS
 
 
1(1)
2(2)
3
Literatura
LIT
2
1
1
2
6
Tělesná výchova
TV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Informační a komunikační technologie
ICT
2(2)
2(2)
 
 
4(4)
Ekonomika
EKO
 
 
2
2
4
Účetnictví
UCT
 
 
2(2)
2(2)
4(4)
Management
MN
 
2
 
 
2
Marketing
MR
 
 
2
 
2
Právo
PRV
2
3
3
3
11
Veřejná správa
VS
3
3
3
4
13
Veřejné finance
VF
 
 
 
2
2
Sociologie
SOC
 
 
2
 
2
Evropská integrace
EVI
2
 
 
 
2
Aplikovaná psychologie
AP
 
2
 
 
2
Diplomatický protokol
DIP
2
2
 
 
4
Obchodní a diplomatická korespondence
ODK
 
 
2
2
4
Písemná elektronická komunikace
PEK
2(2)
3(3)
 
 
5(5)
Mediální komunikace
MEK
 
 
1
1
2
Cvičení ze správního řízení
CSR
 
 
2(2)
2(2)
4(4)
 
 
 
 
 
 
 
CELKEM
 
32
32
32
32
128