Přijímací řízení SŠ 2024/2025

15. 5. 2024
#přijímacířízení #sš

Ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf, p. o. vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 1. a další kola přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených v přílohách níže.

Informace k podání přihlášky a tiskopisy ke stažení na web. stránkách: www.prihlaskynastredni.cz.

 

Ve článku 2. kolo přijímacího řízení SŠ na školní rok 2024/2025 naleznete kritéria přijímacího řízení a volná místa pro jednotlivé obory vzdělávání pro 2. kolo PŘ.

Výsledkové listiny

Poučení o právních následcích

Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou v listopadu 2023 mají možnost podat přihlášku i do oborů bez talentové zkoušky a to od 1. do 20. února 2024. Do přihlášky dle své priority zařadí i původně přihlášené obory s talentovou zkouškou v listopadu 2023.

Dne 15. května 2024 ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení zde na stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy, pod registračním číslem uchazeče a zároveň bude zveřejněno v systému DIPSY. Tím se rozhodnutí považují za oznámená. V 1. kole přijímacího řízení se rozhodnutí o přijetí a nepřijetí v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se podává u správního orgánu, které napadené rozhodnutí vydal, tj.  řediteli Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy, Varnsdorf, p. o., a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

Oznámeno: Ve Varnsdorfu 1. 1. 2024

Jan Škoda 16. 5. 2024