Projekty

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi pro školy a školská zařízení zřizované ÚK 2023/2024

1.9.2023
#potravinovápomoc #ústeckýkraj

Naše škola se zapojila do programu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem 2023/2024.

Chytrá kuchařka Erasmus+

1.9.2023
#erasmus+ #smartcook

Cílem projektu je zvyšování digitální gramotnosti pomocí inovativních postupů, seznámení žáků s aktuálními trendy na trhu práce a výměna postupů a dobré praxe v oblasti gastronomie a její IT podpory.

Podpora sociálně znevýhodněných žáků na škole

1.9.2023
#npo #npi

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu.

Varnsdorfské vzdělávání – šablony 2023 – 2026

1.2.2023
#šablony #varnsdorfskévzdělávání

Tento projekt navazuje na projekty „šablon“ z předchozích let. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic.

Varnsdorfské šikovné ručičky

1.9.2018

Škola spolupracuje s Městem Varnsdorf na akcích konaných v průběhu roku na různých místech města. V průběhu těchto akcí realizujeme výtvarné dílny pro děti, mládež, dospělé i seniory.

Život včel ve městě

1.9.2018
#včely #varnsdorf

Již od roku 2018 se škola věnuje drobnému včelaření. Po celý školní rok se učitelé E oborů školy spolu s žáky starají o školní včely v rámci včelařského roku – práce s voskem, krmení včel, pravidelné prohlídky, medobraní a další.

Podpora znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ

1.1.2016
#dotace #podporavestudiu

Dotace je zaměřena na poskytnutí finančního příspěvku pro vybrané žáky na školní pomůcky a potřeby hrazené žákem, na úplatu za školní stravování, ubytování nebo jízdné.