Šablony v plném proudu

30. 10. 2023
#šablony #varnsdorfskévzdělávání

Škola realizuje od února 2023 projekt s názvem Varnsdorfské vzdělávání – šablony 2023 – 2026, který navazuje na projekty "šablon" z předchozích let. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Průběžně probíhá vzdělávání pracovníků školy, při kterém si pracovníci vybírají vhodné další vzdělávání, kterého se účastní buď v prezenční, nebo online podobě. Svou aktivitu vykazují i personální pozice, které tímto pomáhají naplňovat aktivity Školního poradenského pracoviště (psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog).

Na SŠ i VOŠ pak působí koordinátoři spolupráce školy a zaměstnavatelů, kteří hledají možnosti nastavení dlouhodobé aktivní spolupráce s firmami a dalšími společnostmi v regionu. Pracovníci školy se zapojují do aktivit Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, při které se učí nové formy a metody práce a navzájem si sdílí zkušenosti z realizovaných aktivit.

Od října pak probíhá inovativní vzdělávání žáků domova mládeže, ale i studentů VOŠ se zaměřením na Předškolní a mimoškolní pedagogiku, a dále doučování žáků s odlišným mateřským jazykem. Inovativní formou vzdělávání projdou také žáci SŠ oboru Grafický design, kteří si od listopadu vyzkouší výuku za pomoci nových technologií.   
Činnosti projektu bude možné realizovat do 31. 1. 2026.

Odkaz na projekt: Varnsdorfské vzdělávání – šablony 2023 – 2026 :: VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf (skolavdf.cz)

Ing. Michaela DOHNALOVÁ

Michal Bubílek 7. 12. 2023