Snídaňové kluby na naší škole mají téměř rok za sebou

9. 5. 2024
#snídaňovékluby #projekty

Realizace klubů se nyní ustálila na četnosti 3x týdně na pracovišti Čelakovická a 4x týdně na Národní. V každém daném dni se snídaní účastní maximálně 30 žáků z oborů, jako jsou Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zahradnické práce, Zednické práce, na budově Národní pak ještě i z oboru Kadeřník, Masér sportovní a rekondiční nebo Elektrikář.

Smyslem snídaňových klubů je snížit absenci žáků, či jejich pozdní příchody, a poskytnout nutričně vyváženou a kvalitní snídani těm, u kterých se může projevovat náročné chování z důvodu hladu. Kluby mohou navodit u těchto žáků potřebnou pozitivní náladu pro další soustředění a podpořit jejich účast na dalších aktivitách.

Díky snídaňovým klubům jsou žáci z různých oborů ve společné interakci mezi s sebou, ale i s učiteli, kteří je vyučují. Spolupracující učitelé si se žáky povídají o různých tématech, díky tomu je prohlubován vztah pedagog – žák, ale dochází i k posilování mezioborových a mezipředmětových vztahů.

Žáci například zjišťují, že je velmi důležitá znalost matematiky, kterou mohou využít ve své praxi. S vyučujícím matematiky počítací peníze na nákup snídaní, normují, váží a převádějí jednotky. Při snídaňovém klubu je řešen i obsah potravin a jejich vliv na zdraví, dále různé diety, které i někteří žáci mají. Díky snídaňovým klubům funguje i spolupráce žáků mezi obory, kdy „zahradníci“ poskytují v rámci možností a dostupnosti čerstvou zeleninu, ovoce a bylinky z naší školní zahrady. Snídaně jsou přizpůsobovány i tradicím, které jsou vázány k jednotlivým ročním obdobím, jako byly perníčky a cukroví na Vánoce, které si žáci sami upekli.

Za prvních několik měsíců je patrný velký přínos klubů, za který můžeme považovat to, že u velké části žáků došlo ke změně stravovacích návyků. Díky pravidelné stravě mají žáci více energie a mohou se těšit do školy na další podobné aktivity.

Snídaňové kluby jsou financovány z projektu Podpora škol NPO - Varnsdorf (MSMT-24598/2023-7). Více informací o projektu: https://www.skolavdf.cz/podpora-socialne-znevyhodnenych-zaku-na-skole

Marie Kucerová

Jakub Hájek 9. 5. 2024
Snídaňové kluby na naší škole mají téměř rok za sebou