Spolupráce a sponzoři

27. 7. 2023
#spolupráce #sponzoři

Spolupráce s průmyslem

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf ve snaze reflektovat potřeby zaměstnavatelů v regionu Šluknovského výběžku, zvýšit motivaci a zájem žáků o studium technických oborů a současně zlepšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce uzavřela Smlouvu o vzájemné spolupráci s organizacemi:

 • TOPOS a.s., Šluknov
 • PLASTON CR, s.r.o., Šluknov
 • VENTOS s.r.o., Rumburk
 • Teamwelder s.r.o., Jiříkov
 • STROJÍRNY Rumburk s.r.o.
 • Karned Tools s.r.o., provozovna Děčín
 • HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Rumburk
 • KOVOVÝROBA Beránek s.r.o., Praha
 • TRATEC-CS s.r.o. Velký Šenov
 • Benteler Automotive Rumburk s.r.o.
 • FESTOOL s.r.o., Česká Lípa

Naším společným cílem je podpora informovanosti žáků o vzdělávací nabídce školy a nabídkách firem k uskutečnění odborného výcviku, praxe a poskytování podpory při studiu preferovaného oboru. Společná účast na náborových akcích, schůzkách s žáky a rodiči na burzách škol a rodičovských schůzkách by měla vést žáky a jejich rodiče ke kvalifikovanému rozhodnutí o dalším studiu, které může být podpořeno benefity firmy již v průběhu studia (prospěchové stipendium, příspěvek na pomůcky, příspěvek na ubytování nebo stravování, garance zaměstnání po absolvování studia apod.).

Vzájemná spolupráce bude orientovaná i do úpravy školních vzdělávacích programů, zařazením nových poznatků o technologiích a technologických postupech do výuky, zařazením přednášek odborníků z praxe do výuky a realizací stáží pedagogů na odborných pracovištích ve firmách.

Spoluprací budeme podporovat studijní a zájmové aktivity žáků spoluorganizováním soutěží, motivačních pobídek v rozvoji technické tvořivosti a manuální zručnosti, podporou vzniku studijního a informačního technického centra (IQ park) a podporou účasti žáků a pedagogů na technických veletrzích a výstavách. Jako významný vzdělavatel v regionu se budeme snažit s podporou firem vytvořit, vám žákům, kvalitní podmínky studia technických oborů s možností orientace na konkrétního zaměstnavatele a vysokou mírou uplatnitelnosti po absolvování studia.

Sponzoři a sponzorské dary

 

Michal Bubílek 27. 7. 2023