Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení na VOŠ

31. 5. 2024
#přihlášky #voš

Pro zájemce o studium na Vyšší odborné škole ve Varnsdorfu je důležité si připomenout, že uzávěrka přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je stanovena na 31. května 2024. Kandidáti by měli zajistit, aby jejich přihlášky byly řádně vyplněny a odeslány včas, aby splnili všechny požadavky pro úspěšný vstup do vzdělávacího procesu.

Podrobné informace o přijímacím řízení a kritériích jsou dostupné na webových stránkách školy: skolavdf.cz/prijimaci-rizeni-vos-2024-2025.

Michal Bubílek 13. 6. 2024