Předškolní a mimoškolní pedagogika

kód programu 75-31-N/03
délka studia 3 roky (denní i dálková forma)
ukončení absolutorium, DiS.
školné 3.000 Kč/rok
zaměření umělecké; polytechnické

Podmínky přijímacího řízení

  • splněné střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zdravotní způsobilost

Uchazeči budou přijati na základě podmínek přijímacího řízení v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení do kapacity oboru.

Popis vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky v oblasti předškolního a mimoškolního vzdělávání, kteří se uplatní jako učitelé předškolní, mimoškolní a školní výchovy.

Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto oboru bez ohledu na obor předchozího studia.

Uplatnění

  • učitel v mateřské škole
  • vychovatel (školní družiny a domova mládeže)
  • pedagog volného času
  • asistent pedagoga