Veřejnosprávní činnosti

kód programu 68-43-N/04
délka studia 3 roky (denní i dálková forma)
ukončení absolutorium, DiS.
školné 2.500 Kč/rok

Základní podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu je nutné, aby uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a splnil podmínky přijímacího řízení a doložil potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací řízení se uskuteční formou motivační pohovoru (zjištění zájmu a znalostí uchazeče o studium ve vybraném vzdělávacím programu a jeho představy o profesní dráze).

Odborné kompetence absolventa

 • zpracovávat a vydávat příslušné vnitřní předpisy
 • zajišťovat odborné personální a sociální agendy
 • zpracovávat sociální programy a vzdělávací projekty
 • zajišťovat rekvalifikaci a personální řešení pro zaměstnance při organizačních změnách
 • provádět analýzy v oblasti životního prostředí
 • provádět sociologické průzkumy a jejich analýzy
 • zajišťovat programy na ochranu přírody a životního prostředí
 • zajišťovat správní územní a stavební řízení
 • zajišťovat majetkovou správu bytových a provozních souborů
 • sledovat a vyhodnocovat vývoj ukazatelů v oblasti personalistiky a zaměstnanosti
 • provádět poradenskou činnost
 • aplikovat výsledky sociologických průzkumů do personální praxe
 • podávat návrhy na žádoucí úpravy pracovních podmínek, pracovního prostředí a řešení sociálních otázek
 • zpracovávat programy v oblasti územního plánování
 • vést příslušnou dokumentaci

Uplatnění absolventa

 • samostatný pracovník samosprávy:
  • pro sociální věci
  • pro správní agendu
  • pro školství, mládež a sport
  • pro územní plánování a výstavbu
  • pro zvláštní úkoly
  • pro životní prostředí
 • samostatný pracovník živnostenského a správního úřadu
 • odborný pracovník služeb zaměstnanosti
 • samostatný administrativní pracovník
 • samostatný personalista
 • pracovník ve státní správě a územní samosprávě