Výroční zpráva 1947-1948

1. 9. 1948
#výročnízpráva #1948

Fr. Auersperg, předseda MNV a předseda kuratoria OŠ:

Varnsdorf - město práce, dětí, sametu a punčoch

Jedeme-li z Prahy z Wilsonova nádraží přes Všetaty, Mladou Boleslav, Českou Lípu a Bor a překonáme-li hřebeny pohraničních Lužických hor, sjedeme za stanicí Chřibská—Rybniště na pokraj nížiny, v niž je rozloženo krásné město zahrad a komínů — město Varnsdorf, obepnuté se tří stran státními hranicemi.
Varnsdorf je z nejprůmyslovějších měst v Čechách vůbec. Míval přes 110 továrních podniků. Po převratných dnech květnových počalo rychlé osidlováni města českými lidmi, neboť pro převzetí mnoha továren a živností bylo skutečně zapotřebí dobrých lidi, aby byl zajištěn plynulý chod  průmyslových a živnostenských podniků. Dva a půl roku po revolučním kvasu se ustalují a upevňují poměry ve městě. Křivka osidlování počne klesati a život města vyrůstá na vlastni základně k novému hospodářskému rozkvětu. Ve svém vývoji vyrovnává se kterémukoliv městu ve vnitrozemí a objektivní pozorovatel shledává, jak nemístná a laciná je kritika o pohraničí, vznášena osobami, často pochybné povésti, od kavárenských stolků. Je třeba jen litovati, že ozvěna takových pomluv ještě nyní často doznívá i v okruhu vážných osob, a někdy i ústředních úřadů a způsobuje, že naše město je v širokých vrstvách obyvatelstva republiky a často i na významných místech známo jen z doslechu takových zpráv, a proto i opomíjeno. Stěžujeme si v prvé řadě na zásobování obyvatelstva. V tomto směru přednesené stížnosti bylo nutno často tlumočiti zástupci lidové správy města i okresu na příslušných místech. Vždyť u nás ve městě bydlí vesměs pracující lid, dělnictvo a drobní živnostníci a úředníci, často osoby velmi těžce pracující, nemající možnost ani vůli opatřovati si zásoby potravin takovým způsobem jako mnozí z těch kritiků pohraničí, často nespokojených dnešním zřízením…

Michal Bubílek 28. 7. 2023
Výroční zpráva 1947-1948