Cisco Networking Academy Program

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je revoluční - inovativní - modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco Systems, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je přispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

Součástí Netacad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. To umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky.

Netacad díky kombinaci několika složek, které jako celek tvoří systém podpory studia, efektivně nahrazují klasickou formu vzdělávání:

  • online studium a přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu (kurikulu) přes portál na internetu (24x7)
  • systém průběžného testování znalostí pro podporu procesu vyhodnocení úspěšnosti osvojování obsahu
  • režim zpřístupnění testů je řízen lektorem a studentům je umožněn přístup v daném čase prostřednictvím internetu
  • praktické cvičení v laboratoři na reálních zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat praktické zkušenosti s konfigurací, instalací, údržbou síťových prvků a také návrhem designu pro síťová řešení
  • individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia s cílem vytvořit prostor pro vyhodnocování úspěšnosti studia závěrečný test, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky
  • úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco Systems

Celek umožňuje individuální přístup studenta k osvojování znalostí, praktických zkušeností a podporuje jeho všestrannou přípravu pro využití znalostí v praxi. Program a jeho úspěch jsou důkazem toho jak může být implementována fungující e-learningová strategie do současně existujících forem vzdělávání s cílem poskytnout vysoce atraktivní obsah a formu studia vzdělávacím institucím v ČR.

Kurzy

LMC

Lektoři