Redakční rada webu školy

Redakční rada webu je dvouúrovňová (techničtí správci, tvůrci obsahu).

Techničtí správci

Mají přístup do administrace webu. Přebírají materiály od „tvůrců obsahu“, upravují je do webové podoby (typografie, webdesign, úprava fotografií…). Jsou kompetentní v grafických úpravách fotografií, typografii, práce s webem.

 • Michal Bubílek
 • Jan Škoda
 • Petr Kozák
 • Jakub Hájek

Email pro zasílání požadavků: web@skolavdf.cz

Základní informace k zasílání podkladů technickým správcům

 • Při požadavku na úpravu/opravu/aktualizaci informace na webu, vždy prosím přesně uveďte kde, co a čím nahradit.
 • Soubory do příloh i galerií pojmenovávejte tak, jak chcete, aby se jmenovaly na webu. Můžete používat diakritiku i mezery, systému to nevadí.
 • K požadavku o vložení nového článku vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Soubory ke stažení

Tvůrci obsahu

 • Připravují textový a grafický podklad pro web (články, dokumenty, nabídka oborů…)
 • Připravené podklady posílají technickým správcům. V požadavku na úpravu webu musí být jednoznačně specifikován: nadpis, krátký popis, klíčová slova, datum publikace, autor.
 • Texty mohou připravovat standardně v aplikaci MS Word.
 • Nemusí znát technickou problematiku webů, úpravu fotografií…
 • Zodpovídají za správnost obsahu a poskytování aktuálních dat z jejich sekcí.

Tvůrci obsahu dle kapitol webu

Nabídka oborů předsedové předmětových komisí
DV - Studium pedagogiky Jan Škoda
DV - Vzdělávací kurzy Nina Fučíková
DV - Jednotlivá zkouška Pavel Kolár, Jan Škoda, Miloš Říha
DV - Svářečská škola Pavel Kolár
DV - CISCO akademie Michal Bubílek
DV - ECDL Luděk Cupal
DV - U3V Jan Škoda, Michal Bubílek
Dny otevřených dveří Marie Kucerová
Přijímací řízení zástupci ředitele
Ubytování a volný čas Ilona Tesařová
Úspěchy našich studentů předsedové předmětových komisí
Aktuality, články, novinky Marie Kucerová, předsedové předmětových komisí, zástupci řediteleředitel
Organizace školního roku Miloš Říha, Jan Hodničák
Závěrečné zkoušky zástupci ředitele
Domov mládeže Ilona Tesařová
Stravování Renáta Kvapilová
Školní poradenské pracoviště Lenka Jonová, Yvetta Hanousková
Školní a klasifikační řád zástupci ředitele
Školní síť správci sítě
DS - Sloup v Čechách Miroslav Kokta
DS - Autoškola Miloš Růžička
DS - Strav. a ubyt Renáta Kočiš (Kvapilová)
DS - Pronájem učeben Irena Hoťová
DS - Hotel Petra Sedláčková
Škola - O škole ředitel
Škola - Historie ředitel
Škola - Úřední deska VOŠ Jan Hodničák, Jitka Nagyová
Škola - Úřední deska SŠ zástupci ředitele, Dana Halíková, Miroslava Prchalová, Naděžda Jará
Škola - Výhledy a rozpočty Irena Hoťová
Škola - Výroční zprávy pracovník pověřený ředitelem školy
Škola - Fakultní škola Jan Škoda
Škola - Spolupráce a sponzoři ředitel, Pavel Kolár
Škola - Školská rada předseda školské rady
Škola - Výběrová řízení Irena Hoťová
Škola - Projekty, granty Michaela Dohnalová
Škola - GDPR ředitel
Kontakty - Kontaktní údaje ředitel
Kontakty - Vedení a zaměstnanci zástupci ředitele
Kontakty - Budovy školy zástupci ředitele

Vedení školy

 • Ing. Bc. Petr Kotulič (ředitel školy)
 • Mgr. Pavel Kolár
 • Ing. Bc. Luděk Cupal
 • Ing. Mgr. Jan Hodničák
 • Bc. Irena Hoťová
 • Mgr. Bc. Marcela Pikalová
 • Bc. Karel Jiruška
 • Ladislav Šerák
 • Mgr. Lenka Jonová
 • Ing. Miloš Říha
 • Mgr. et Mgr. Jan Škoda

Garanti předmětových komisí a předsedové Metodicko-předmětových komisí oborů

PK pro skupinu předmětů Český jazyk, literatura a umění

 • BRA: Mgr. et Mgr. Jaroslava Janoušková, MBA
 • KS: Mgr. Monika Slámová
 • MAR: Mgr. Alice Fryblíková

PK pro skupinu předmětů Cizí jazyky (AJ a RJ)

 • BRA: Ing. Veronika Dvořáková
 • KS: Bc. Lenka Kovalevová
 • MAR: Mgr. Kristina Petráčková

PK pro skupinu předmětů Cizí jazyky (NJ)

 • BRA: Bc. Kateřina Valešová
 • KS: Mgr. Dagmar Farská
 • MAR: Mgr. Dagmar Farská

PK pro skupinu předmětů Všeobecně vzdělávací předměty (OBN, D, EKO, TV, ZSV, SON)

 • BRA: Mgr. Gabriela Synková (TV, SON), Mgr. Bc. Michael Hulán MBA, Ing. Jitka Parastucková (EKO)
 • KS: Mgr. Mgr. Monika Slámová
 • MAR: Ing. Andrea Škodová

PK pro skupinu předmětů Přírodovědné předměty (M, F, CH, BE, ICT, ZPV)

 • BRA: Mgr. Pavel Kovář (M, ICT)
 • KS: Bc. Jan Knitl
 • MAR: Mgr. et Mgr. Jan Škoda

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Informační a komunikační technologie (18-20-M/01)

 • Ing. Bc. Michal Bubílek

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Grafický design (82-41-M/05)

 • MgA. Drena Čvorović

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Elektrotechnika (26-41-M/01), Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) a Elektrikář (26-51-H/01)

 • MAR: Ing. Bc. Michal Bubílek
 • KS: Radek Korbel

Metodicko-předmětovou komisi obor Strojírenství (23-41-M/01), Mechanik seřizovač (23-45-L/01), Strojní mechanik (23-51-H/01), Obráběč kovů (23-56-H/01)

 • Ing. Vlastimil Černý, Ing. Soňa Novotná 

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Truhlář (33-56-H/01)

 • Alois Krejčí

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)

 • Petr Novák

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07) a Krejčí (31-58-H/041)

 • Ing. Bc. Marcela Pikalová

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Hotelnictví (65-42-M/01) a Cestovní ruch (65-42-M/02)

 • Ing. Kateřina Hrabětová

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

 • Ing. Bc. Luděk Cupal

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Vlásenkář a maskér (82-51-H/05) a Kadeřník (69-51-H/01)

 • Michaela Mackaňuk

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Sportovní a rekondiční masér (69-41-L/02) a Rekondiční a sportovní masér (69-53-H/01)

 • Mgr. Zdeňka Matičková

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Kuchař – číšník (65-51-H/01)

 • Bc. Eva Dvořáková

Metodicko-předmětovou komisi pro obor Podnikání  (64-41-L/51)

 • Ing. Martina Kozáková

Metodicko-předmětovou komisi pro speciální školství

 • Ing. et Ing. Renáta Sembdnerová - 41-25-E/01 Zahradnické práce
 • Bc. Zdeněk Ulvr – 36-67-E/01 Zednické práce
 • Bc. Kamila Běláčová – 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 • Mgr. Kateřina Kovářová – 75-41-E/01 Pečovatelské služby

Metodicko-předmětovou komisi pro vzdělávací programy VOŠ odborně-technické (AEL, ICT, STR)

 • Ing. Bc. Josef Mágr (garant AEL, STR)

Metodicko-předmětovou komisi pro vzdělávací programy VOŠ  s předměty všeobecně-vzdělávacími (ANJ, NEJ, RUJ, EKO, ZEK, DEJ, PRE, KOM, SPH aj.)

 • Ing. Vladislav Nohavica

Metodicko-předmětovou komisi pro vzdělávací programy VOŠ SOP, VSČ, BPČ, CER

 • Mgr. Bc. Yveta Hanousková MBA (garant SOP)

Metodicko-předmětovou komisi pro vzdělávací program VOŠ PDE

 • Mgr. Jitka Kubištová (garant PDE)

Metodicko-předmětovou komisi pro vzdělávací program VOŠ DVS

 • Mgr. Dana Pokorná (garant DVS)