Jsme fakultní školou

2. 9. 2023
#fakultníškola #tul

Technická univerzita v Liberci je významnou univerzitou nejen v regionálním, ale i mezinárodním měřítku. Výzkum, který je prováděn na jednotlivých fakultách, je vysoce oceňován odborníky z celého světa a jeho výsledkem je množství průmyslově využívaných patentů a vzorů. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, která je mj. centrem výzkumu a vývoje, je sice jednou z "nejmladších" fakult – byla založena v roce 1995 – ale již od svého založení produkuje kvalitní a žádané odborníky.

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf má dlouholetou tradici v přípravě středoškolsky vzdělaných pracovníků v technických oborech. Absolventi jsou velmi žádaní u firem, velká část z nich také úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých školách technického směru. Mnoho jich dále pokračuje ve studiu i na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Jedná se zejména o absolventy oborů Elektrotechnika, Informační technologie a Mechanik Elektrotechnik. Tyto obory mají své protějšky i v oborové nabídce fakulty.

Vzhledem k tomu, že se obě školy nacházejí v blízkých regionech, spolupracují spolu na neformální úrovni již dlouhou dobu. V roce 2016 jsme byli Fakultou mechatroniky TUL osloveni se zajímavou nabídkou na prohloubení vzájemné spolupráce. Po intenzivních jednáních byla uzavřena dohoda o strategickém partnerství a naší škole byl propůjčen titul Fakultní škola FM TUL.

Titul Fakultní škola je propůjčován významným středním školám, se kterými fakulta úzce spolupracuje. Tento titul nám umožňuje s fakultou spolupracovat v oblasti dalšího zkvalitňování výuky. Naši žáci mohou navštěvovat Fakultu mechatroniky nejen v rámci plánovaných exkurzí, ale již připravujeme i cyklus vzdělávacích seminářů, při kterých se žáci seznámí s vybavením laboratoří a výzkumných pracovišť FM TUL, a vyzkouší si atraktivní formou vysokoškolský způsob teoretické i praktické výuky. Vědečtí a pedagogičtí pracovníci fakulty také pořádají vybrané přednášky v naší škole.

Michal Bubílek 2. 9. 2023