Kontakty na zaměstnance

Jmenný seznam zaměstnanců školy se základními kontakty (email, telefon) rozdělený dle jejich pracovní pozice počínaje vedením školy, přes učitele, učitele odborného výcviku, vychovatele až po provozní pracovníky, technickohospodářské pracovníky, obchodněprovozní pracovníky a pracovníky v oblasti IT.

Obsah

Vedení školy ředitel a jeho zástupci

Ing. Bc. Petr KOTULIČ

ředitel školy

E: petr.kotulic@skolavdf.cz

T: 412 372 456, 412 354 770

Mgr. Pavel KOLÁR

zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele pro pracoviště Karolíny Světlé, učitel

E: pavel.kolar@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 322

Ing. Bc. Luděk CUPAL

zástupce ředitele pro pracoviště Bratislavská, učitel

E: ludek.cupal@skolavdf.cz

T: 412 354 790

Ing. Mgr. Jan HODNIČÁK

zástupce ředitele pro VOŠ, učitel

E: jan.hodnicak@skolavdf.cz

T: 778 472 003

Bc. Irena HOŤOVÁ

zástupce ředitele pro ekonomiku

E: irena.hotova@skolavdf.cz

T: 412 354 706

Bc. Karel JIRUŠKA

zástupce ředitele (odborný výcvik Bratislavská)

E: karel.jiruska@skolavdf.cz

T: 412 354 783

Mgr. Lenka JONOVÁ

zástupkyně ředitele pro speciální školství, výchovný poradce, učitelka

E: lenka.jonova@skolavdf.cz

T: 412 354 701

Mgr. Bc. Marcela PIKALOVÁ

zástupkyně ředitele pro pracoviště Kostelní, učitelka

E: marcela.pikalova@skolavdf.cz

T: 412 359962

Ing. Miloš ŘÍHA

zástupce ředitele pro pracoviště Bratislavská, učitel

E: milos.riha@skolavdf.cz

T: 412 354 771

Ladislav ŠERÁK

zástupce ředitele (odborný výcvik Karolíny Světlé)

E: ladislav.serak@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 304

Mgr. et Mgr. Jan ŠKODA

zástupce ředitele pro pracoviště Mariánská, učitel

E: jan.skoda@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Ing. Bc. Petr KOTULIČ

ředitel školy

412 372 456, 412 354 770

Mgr. Pavel KOLÁR

zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele pro pracoviště Karolíny Světlé, učitel

412 372 632 kl. 322

Ing. Bc. Luděk CUPAL

zástupce ředitele pro pracoviště Bratislavská, učitel

412 354 790

Ing. Mgr. Jan HODNIČÁK

zástupce ředitele pro VOŠ, učitel

778 472 003

Bc. Irena HOŤOVÁ

zástupce ředitele pro ekonomiku

412 354 706

Bc. Karel JIRUŠKA

zástupce ředitele (odborný výcvik Bratislavská)

412 354 783

Mgr. Lenka JONOVÁ

zástupkyně ředitele pro speciální školství, výchovný poradce, učitelka

412 354 701

Mgr. Bc. Marcela PIKALOVÁ

zástupkyně ředitele pro pracoviště Kostelní, učitelka

412 359962

Ing. Miloš ŘÍHA

zástupce ředitele pro pracoviště Bratislavská, učitel

412 354 771

Ladislav ŠERÁK

zástupce ředitele (odborný výcvik Karolíny Světlé)

412 372 632 kl. 304

Mgr. et Mgr. Jan ŠKODA

zástupce ředitele pro pracoviště Mariánská, učitel

412 315 022

Sekretariát

Nina FUČÍKOVÁ

sekretářka ředitele školy

E: nina.fucikova@skolavdf.cz

T: 412 354 770

Nina FUČÍKOVÁ

sekretářka ředitele školy

412 354 770

Učitelé VOŠ

Mgr. Zdeněk BARBORÍK

učitel

E: zdenek.barborik@skolavdf.cz

T: 412 315 019

Dipl.Kff. Šárka BENDL KLEINOVÁ

učitelka

E: sarka.bendlkleinova@skolavdf.cz

T: 770 193 758

Ing. Bc. Michal BUBÍLEK

učitel, PPK IT, CISCO lektor

E: michal.bubilek@skolavdf.cz

T: 412 315 066

Mgr. Jitka ČAPÍKOVÁ

učitelka

E: capikova.j@szds-oa.cz

PhDr. Jiří CHLUM, PhD. DiS.

učitel

E: jiri.chlum@skolavdf.cz

T: 770 193 758

Mgr. Martin FOJTÍČEK

učitel

E: martin.fojticek@skolavdf.cz

T: 412 354 795

Mgr. Nataša GOLOVÁ

učitelka

E: natasa.golova@skolavdf.cz

T: 770 193 758, 412 354 791

Mgr. Bc. Yvetta HANOUSKOVÁ, MBA

učitelka, výchovná poradkyně

E: yvetta.hanouskova@skolavdf.cz

T: 770 193 758; 412 372 632 kl. 314

Mgr. Veronika HASOŇOVÁ

učitelka

E: veronika.hasonova@skolavdf.cz

Ing. Mgr. Jan HODNIČÁK

zástupce ředitele pro VOŠ, učitel

E: jan.hodnicak@skolavdf.cz

T: 778 472 003

Mgr. Bc. Jan HODNIČÁK, DiS.

učitel

E: jan.hodnicak.ml@skolavdf.cz

akad. mal. Stanislav HONZÍK

učitel

E: stanislav.honzik@skolavdf.cz

T: 412 315 048

Mgr. Lucie HORÁKOVÁ

učitelka

E: lucie.horakova@skolavdf.cz

Ing. Libuše KRŮTILOVÁ

učitelka

E: libuse.krutilova@gmail.com

Mgr. Jitka KUBIŠTOVÁ

učitelka

E: jitka.kubistova@skolavdf.cz

Mgr. Filip MÁGR

učitel

E: filip.magr@skolavdf.cz

T: 723 959 516

Ing. Bc. Josef MÁGR

učitel

E: josef.magr@skolavdf.cz

Ing. Vladislav NOHAVICA

učitel

E: vladislav.nohavica@skolavdf.cz

T: 412 315 012

Mgr. Ivana PÁSKOVÁ, DiS.

učitelka

E: ivana.paskova@skolavdf.cz

T: 412 315 013

Mgr. Dana POKORNÁ

učitelka

E: pokorna.d@szds-oa.cz

Bc. Martin ŠTIKAR

učitel, CISCO lektor, správce sítě

E: martin.stikar@skolavdf.cz

T: 770 193 758

Magdaléna TOMANČÁKOVÁ, DiS.

učitelka

E: magdalena.tomancakova@skolavdf.cz

T: 412 315 047

Mgr. Monika VOŽENÍLKOVÁ

učitelka, školní psycholožka

E: monika.vozenilkova@skolavdf.cz

Mgr. Zdeněk BARBORÍK

učitel

412 315 019

Dipl.Kff. Šárka BENDL KLEINOVÁ

učitelka

770 193 758

Ing. Bc. Michal BUBÍLEK

učitel, PPK IT, CISCO lektor

412 315 066

Mgr. Jitka ČAPÍKOVÁ

učitelka

PhDr. Jiří CHLUM, PhD. DiS.

učitel

770 193 758

Mgr. Martin FOJTÍČEK

učitel

412 354 795

Mgr. Nataša GOLOVÁ

učitelka

770 193 758, 412 354 791

Mgr. Bc. Yvetta HANOUSKOVÁ, MBA

učitelka, výchovná poradkyně

770 193 758; 412 372 632 kl. 314

Mgr. Veronika HASOŇOVÁ

učitelka

Ing. Mgr. Jan HODNIČÁK

zástupce ředitele pro VOŠ, učitel

778 472 003

Mgr. Bc. Jan HODNIČÁK, DiS.

učitel

akad. mal. Stanislav HONZÍK

učitel

412 315 048

Mgr. Lucie HORÁKOVÁ

učitelka

Ing. Libuše KRŮTILOVÁ

učitelka

Mgr. Jitka KUBIŠTOVÁ

učitelka

Mgr. Filip MÁGR

učitel

723 959 516

Ing. Bc. Josef MÁGR

učitel

Ing. Vladislav NOHAVICA

učitel

412 315 012

Mgr. Ivana PÁSKOVÁ, DiS.

učitelka

412 315 013

Mgr. Dana POKORNÁ

učitelka

Bc. Martin ŠTIKAR

učitel, CISCO lektor, správce sítě

770 193 758

Magdaléna TOMANČÁKOVÁ, DiS.

učitelka

412 315 047

Mgr. Monika VOŽENÍLKOVÁ

učitelka, školní psycholožka

Učitelé SŠ

Bc. Renata ADAMUDI

učitelka

E: renata.adamudi@skolavdf.cz

T: 412 354 792

Doris ALTOVÁ

učitelka

E: doris.altova@skolavdf.cz

T: 412 354 798

Mgr. Zdeněk BARBORÍK

učitel

E: zdenek.barborik@skolavdf.cz

T: 412 315 019

Bc. Kamila BĚLÁČOVÁ

učitelka

E: kamila.belacova@skolavdf.cz

T: 412 359 968

Ing. Radek BOHÁČ

učitel

E: radek.bohac@skolavdf.cz

T: 412 315 051

Ing. Bc. Michal BUBÍLEK

učitel, PPK IT, CISCO lektor

E: michal.bubilek@skolavdf.cz

T: 412 315 066

Mgr. Jitka ČAPKOVÁ

učitelka

E: jitka.capkova@skolavdf.cz

Ing. Vlastimil ČERNÝ

učitel

E: vlastimil.cerny@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 307

Mgr. Petra ČIHÁKOVÁ

učitel

E: petra.cihakova@skolavdf.cz

T: 412 354 787

Ing. Bc. Luděk CUPAL

zástupce ředitele pro pracoviště Bratislavská, učitel

E: ludek.cupal@skolavdf.cz

T: 412 354 790

MgA. Drena ČVOROVIĆ

učitel

E: drena.cvorovic@skolavdf.cz

T: 412 315 043

Pavlína DOLEŽALOVÁ

učitelka

E: pavlina.dolezalova@skolavdf.cz

T: 412 354 788

Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ

učitelka

E: eva.dvorakova@skolavdf.cz

T: 412 359 972

Ing. Veronika DVOŘÁKOVÁ

učitelka

E: veronika.dvorakova@skolavdf.cz

T: 412 354 792

Mgr. Dagmar FARSKÁ

učitelka

E: dagmar.farska@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 325

Mgr. Josef FIBIGER

učitel

E: josef.fibiger@skolavdf.cz

T: 412 359 968

Mgr. Martin FOJTÍČEK

učitel

E: martin.fojticek@skolavdf.cz

T: 412 354 795

Mgr. Alice FRYBLÍKOVÁ

učitelka

E: alice.fryblikova@skolavdf.cz

T: 412 315 052

Jakub HÁJEK

učitel, CISCO lektor

E: jakub.hajek@skolavdf.cz

T: 412 315 066

Mgr. Dalibor HANZAL

učitel

E: dalibor.hanzal@skolavdf.cz

T: 412 354 790

Mgr. Ivana HNÁTKOVÁ

učitelka

E: ivana.hnatkova@skolavdf.cz

T: 412 315 045

Jiří HODNIČÁK

učitel

E: jiri.hodnicak@skolavdf.cz

T: 412 315 065

akad. mal. Stanislav HONZÍK

učitel

E: stanislav.honzik@skolavdf.cz

T: 412 315 048

Mgr. Miroslav HRABĚ

učitel

E: miloslav.hrabe@skolavdf.cz

T: 412 354 795

Ing. Kateřina HRABĚTOVÁ, DiS.

učitelka

E: katerina.hrabetova@skolavdf.cz

T: 412 354 791

MgA. Jana HRADCOVÁ

učitelka

E: jana.hradcova@skolavdf.cz

T: 412 315 054

Ing. Ivana HROZOVÁ

učitelka

E: ivana.hrozova@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 326

Margita HRYZÁKOVÁ, DiS.

učitel

E: margita.hryzakova@skolavdf.cz

T: 412 315 054

Mgr. Bc. Michael HULÁN, MBA

učitel

E: michael.hulan@skolavdf.cz

T: 412 354 794

Bc. Hasmik HUNANJAN

učitel

E: hasmik.hunanjan@skolavdf.cz

T: 412 354 781

Mgr. Monika IHNÁTOVÁ

učitelka

E: monika.ihnatova@skolavdf.cz

T: 770 193 758

Mgr. et Mgr. Jaroslava JANOUŠKOVÁ, MBA

učitelka

E: jaroslava.janouskova@skolavdf.cz

T: 412 359 963

Dagmar JEŘABKOVÁ

učitel

E: dagmar.jerabkova@skolavdf.cz

T: 412 354 782

Mgr. Miloš KAFKA

učitel

E: milos.kafka@skolavdf.cz

T: 412 354 794

Bc. Jan KNITL

učitel

E: jan.knitl@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 308

Radek KORBEL

učitel

E: radek.korbel@skolavdf.cz

T: 412 315 047

Monika KOŠTRNOVÁ

učitelka

E: monika.kostrnova@skolavdf.cz

Ing. Jiřina KOTULIČOVÁ

učitel

E: jirina.kotulicova@skolavdf.cz

T: 412 354 798

Bc. Lenka KOVALEVOVÁ, DiS.

učitelka

E: lenka.kovalevova@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 326

Mgr. Pavel KOVÁŘ

učitel

E: pavel.kovar@skolavdf.cz

T: 412 354 798

Mgr. Kateřina KOVÁŘOVÁ

učitelka

E: katerina.kovarova@skolavdf.cz

T: 412 359 968

Mgr. Petr KOZÁK

učitel, PPK PED, president IBP, ECDL lektor

E: petr.kozak@skolavdf.cz

T: 412 315 066

Ing. Martina KOZÁKOVÁ

učitelka

E: martina.kozakova@skolavdf.cz

T: 412 359 963

Bc. Miroslava KRAJČOVIČOVÁ

učitelka

E: miroslava.krajcovicova@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 326

Alois KREJČÍ

učitel

E: alois.krejci@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 324

Ing. Veronika KREJČÍ

učitelka

E: veronika.krejci@skolavdf.cz

T: 412 359 968

Karel LAŠTOVKA

učitel

E: karel.lastovka@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 308

Mgr. Miroslav MANDÍK

učitel

E: miroslav.mandik@skolavdf.cz

T: 412 359 968

Mgr. Anna MARKOVÁ

učitelka

E: anna.markova@skolavdf.cz

T: 412 315 013

Kateřina MARTÍNKOVÁ

učitelka

E: katerina.martinkova@skolavdf.cz

T: 412 359 965

Mgr. Zdeňka MATIČKOVÁ

učitel

E: zdenka.matickova@skolavdf.cz

T: 412 354 778

Ing. Radana MICHLÍKOVÁ

učitelka

E: radana.michlikova@skolavdf.cz

T: 412 354 782

Michaela MLATEČKOVÁ MACKAŇUK

učitel

E: michaela.mlateckova.mackanuk@skolavdf.cz

T: 412 359 961

Ing. Blažena MOTLOVÁ

učitelka

E: blazena.motlova@skolavdf.cz

T: 412 354 788

Blahoslav NEKVINDA

učitel

E: blahoslav.nekvinda@skolavdf.cz

T: 412 359 968

Petr NOVÁK

učitel

E: petr.novak@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 308

Ing. Soňa NOVOTNÁ

učitelka

E: sona.novotna@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 324

Věra NOVOTNÁ

učitelka

E: vera.novotna@skolavdf.cz

T: 412 354 781

Ing. Jitka PARASTUCKOVÁ

učitelka

E: jitka.parastuckova@skolavdf.cz

T: 412 354 792

Mgr. Ivana PÁSKOVÁ, DiS.

učitelka

E: ivana.paskova@skolavdf.cz

T: 412 315 013

Ing. Linda PAZDERNÍKOVÁ

učitelka, PPK GD

E: linda.pazdernikova@skolavdf.cz

Mgr. Kristina PETRÁČKOVÁ

učitelka

E: kristina.petrackova@skolavdf.cz

T: 412 315 049

Ing. Renata PETŘÍKOVÁ

učitelka

E: renata.petrikova@skolavdf.cz

T: 412 354 781

Jitka PETROVÁ

učitelka

E: jitka.petrova@skolavdf.cz

Ing. Bc. David PIETSCHMANN

učitel

E: david.pietschmann@skolavdf.cz

T: 412 315 047

Mgr. Bc. Marcela PIKALOVÁ

zástupkyně ředitele pro pracoviště Kostelní, učitelka

E: marcela.pikalova@skolavdf.cz

T: 412 359962

Ing. Martin POHL

učitel, zakázky

E: martin.pohl@skolavdf.cz

T: 412 315 034

Tomáš POLÁK

učitel

E: tomas.polak@skolavdf.cz

T: 412 315 055

Ing. Miloš ŘÍHA

zástupce ředitele pro pracoviště Bratislavská, učitel

E: milos.riha@skolavdf.cz

T: 412 354 771

Bc. Martina RŮŽIČKOVÁ, DiS.

učitelka, vychovatelka

E: martina.ruzickova@skolavdf.cz

T: 412 315 036

Petr RYBNÍČEK

učitel

E: petr.rybnicek@skolavdf.cz

MgA. Jana ŠEDIVÁ

E: jana.sediva@skolavdf.cz

T: 412 315 043

Ing. et Ing. Renáta SEMBDNEROVÁ

učitelka

E: renata.sembdnerova@skolavdf.cz

T: 412 359 963

Michael ŠIMEK

učitel

E: michael.simek@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 307

Ing. Andrea ŠKODOVÁ

učitelka

E: andrea.skodova@skolavdf.cz

T: 412 315 049

Mgr. Monika SLÁMOVÁ

učitelka

E: monika.slamova@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 324

Milan SLAVĚTÍNSKÝ

učitel

E: milan.slavetinsky@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 308

Ing. Bc. Radek SLAVÍK

učitel

E: radek.slavik@skolavdf.cz

T: 412 354 778

Barbora SLAVÍKOVÁ

učitelka

E: barbora.slavikova@skolavdf.cz

T: 412 354 778

Bc. Lenka Marie SLOVÁKOVÁ

učitelka

E: lenka.slovakova@skolavdf.cz

T: 412 359 968

David SVOBODA

učitel

E: david.svoboda@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 307

Mgr. Gabriela SYNKOVÁ

učitelka

E: gabriela.synkova@skolavdf.cz

T: 412 354 788

Magdaléna TOMANČÁKOVÁ, DiS.

učitelka

E: magdalena.tomancakova@skolavdf.cz

T: 412 315 047

Ing. Miloš TOMÍŠEK

učitel

E: milos.tomisek@skolavdf.cz

T: 412 359 971

Bc. Miroslav TRUHLÁŘ

učitel

E: miroslav.truhlar@skolavdf.cz

T: 412 359 968

Mgr. Radka ULRICHOVÁ, DiS.

učitelka

E: radka.ulrichova@skolavdf.cz

T: 412 315 054

Mgr. Zdeněk ULVR

učitel

E: zdenek.ulvr@skolavdf.cz

T: 412 359 968

Bc. Kateřina VALEŠOVÁ

učitelka

E: katerina.valesova@skolavdf.cz

T: 412 354 798

Miroslav VALKO

učitel

E: miroslav.valko@skolavdf.cz

T: 412 359 961

Ing. Miroslav VENCL

učitel

E: miroslav.vencl@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 307

Mgr. Markéta VRÁNOVÁ

učitelka

E: marketa.vranova@skolavdf.cz

T: 412 359 961

Mgr. Roman WINTER

učitel

E: roman.winter@skolavdf.cz

T: 412 315 052

Bc. Renata ADAMUDI

učitelka

412 354 792

Doris ALTOVÁ

učitelka

412 354 798

Mgr. Zdeněk BARBORÍK

učitel

412 315 019

Bc. Kamila BĚLÁČOVÁ

učitelka

412 359 968

Ing. Radek BOHÁČ

učitel

412 315 051

Ing. Bc. Michal BUBÍLEK

učitel, PPK IT, CISCO lektor

412 315 066

Mgr. Jitka ČAPKOVÁ

učitelka

Ing. Vlastimil ČERNÝ

učitel

412 372 632 kl. 307

Mgr. Petra ČIHÁKOVÁ

učitel

412 354 787

Ing. Bc. Luděk CUPAL

zástupce ředitele pro pracoviště Bratislavská, učitel

412 354 790

MgA. Drena ČVOROVIĆ

učitel

412 315 043

Pavlína DOLEŽALOVÁ

učitelka

412 354 788

Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ

učitelka

412 359 972

Ing. Veronika DVOŘÁKOVÁ

učitelka

412 354 792

Mgr. Dagmar FARSKÁ

učitelka

412 372 632 kl. 325

Mgr. Josef FIBIGER

učitel

412 359 968

Mgr. Martin FOJTÍČEK

učitel

412 354 795

Mgr. Alice FRYBLÍKOVÁ

učitelka

412 315 052

Jakub HÁJEK

učitel, CISCO lektor

412 315 066

Mgr. Dalibor HANZAL

učitel

412 354 790

Mgr. Ivana HNÁTKOVÁ

učitelka

412 315 045

Jiří HODNIČÁK

učitel

412 315 065

akad. mal. Stanislav HONZÍK

učitel

412 315 048

Mgr. Miroslav HRABĚ

učitel

412 354 795

Ing. Kateřina HRABĚTOVÁ, DiS.

učitelka

412 354 791

MgA. Jana HRADCOVÁ

učitelka

412 315 054

Ing. Ivana HROZOVÁ

učitelka

412 372 632 kl. 326

Margita HRYZÁKOVÁ, DiS.

učitel

412 315 054

Mgr. Bc. Michael HULÁN, MBA

učitel

412 354 794

Bc. Hasmik HUNANJAN

učitel

412 354 781

Mgr. Monika IHNÁTOVÁ

učitelka

770 193 758

Mgr. et Mgr. Jaroslava JANOUŠKOVÁ, MBA

učitelka

412 359 963

Dagmar JEŘABKOVÁ

učitel

412 354 782

Mgr. Miloš KAFKA

učitel

412 354 794

Bc. Jan KNITL

učitel

412 372 632 kl. 308

Radek KORBEL

učitel

412 315 047

Monika KOŠTRNOVÁ

učitelka

Ing. Jiřina KOTULIČOVÁ

učitel

412 354 798

Bc. Lenka KOVALEVOVÁ, DiS.

učitelka

412 372 632 kl. 326

Mgr. Pavel KOVÁŘ

učitel

412 354 798

Mgr. Kateřina KOVÁŘOVÁ

učitelka

412 359 968

Mgr. Petr KOZÁK

učitel, PPK PED, president IBP, ECDL lektor

412 315 066

Ing. Martina KOZÁKOVÁ

učitelka

412 359 963

Bc. Miroslava KRAJČOVIČOVÁ

učitelka

412 372 632 kl. 326

Alois KREJČÍ

učitel

412 372 632 kl. 324

Ing. Veronika KREJČÍ

učitelka

412 359 968

Karel LAŠTOVKA

učitel

412 372 632 kl. 308

Mgr. Miroslav MANDÍK

učitel

412 359 968

Mgr. Anna MARKOVÁ

učitelka

412 315 013

Kateřina MARTÍNKOVÁ

učitelka

412 359 965

Mgr. Zdeňka MATIČKOVÁ

učitel

412 354 778

Ing. Radana MICHLÍKOVÁ

učitelka

412 354 782

Michaela MLATEČKOVÁ MACKAŇUK

učitel

412 359 961

Ing. Blažena MOTLOVÁ

učitelka

412 354 788

Blahoslav NEKVINDA

učitel

412 359 968

Petr NOVÁK

učitel

412 372 632 kl. 308

Ing. Soňa NOVOTNÁ

učitelka

412 372 632 kl. 324

Věra NOVOTNÁ

učitelka

412 354 781

Ing. Jitka PARASTUCKOVÁ

učitelka

412 354 792

Mgr. Ivana PÁSKOVÁ, DiS.

učitelka

412 315 013

Ing. Linda PAZDERNÍKOVÁ

učitelka, PPK GD

Mgr. Kristina PETRÁČKOVÁ

učitelka

412 315 049

Ing. Renata PETŘÍKOVÁ

učitelka

412 354 781

Jitka PETROVÁ

učitelka

Ing. Bc. David PIETSCHMANN

učitel

412 315 047

Mgr. Bc. Marcela PIKALOVÁ

zástupkyně ředitele pro pracoviště Kostelní, učitelka

412 359962

Ing. Martin POHL

učitel, zakázky

412 315 034

Tomáš POLÁK

učitel

412 315 055

Ing. Miloš ŘÍHA

zástupce ředitele pro pracoviště Bratislavská, učitel

412 354 771

Bc. Martina RŮŽIČKOVÁ, DiS.

učitelka, vychovatelka

412 315 036

Petr RYBNÍČEK

učitel

MgA. Jana ŠEDIVÁ

412 315 043

Ing. et Ing. Renáta SEMBDNEROVÁ

učitelka

412 359 963

Michael ŠIMEK

učitel

412 372 632 kl. 307

Ing. Andrea ŠKODOVÁ

učitelka

412 315 049

Mgr. Monika SLÁMOVÁ

učitelka

412 372 632 kl. 324

Milan SLAVĚTÍNSKÝ

učitel

412 372 632 kl. 308

Ing. Bc. Radek SLAVÍK

učitel

412 354 778

Barbora SLAVÍKOVÁ

učitelka

412 354 778

Bc. Lenka Marie SLOVÁKOVÁ

učitelka

412 359 968

David SVOBODA

učitel

412 372 632 kl. 307

Mgr. Gabriela SYNKOVÁ

učitelka

412 354 788

Magdaléna TOMANČÁKOVÁ, DiS.

učitelka

412 315 047

Ing. Miloš TOMÍŠEK

učitel

412 359 971

Bc. Miroslav TRUHLÁŘ

učitel

412 359 968

Mgr. Radka ULRICHOVÁ, DiS.

učitelka

412 315 054

Mgr. Zdeněk ULVR

učitel

412 359 968

Bc. Kateřina VALEŠOVÁ

učitelka

412 354 798

Miroslav VALKO

učitel

412 359 961

Ing. Miroslav VENCL

učitel

412 372 632 kl. 307

Mgr. Markéta VRÁNOVÁ

učitelka

412 359 961

Mgr. Roman WINTER

učitel

412 315 052

Učitelé odborného výcviku

Miroslav BAREŠ

učitel odborného výcviku

E: miroslav.bares@skolavdf.cz

T: 412 354 780

Jan BARTL

učitel odborného výcviku

E: jan.bartl@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 312

Lenka BERMAN

učitelka odborného výcviku

E: lenka.skytova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Petr FATKA

učitel odborného výcviku

E: petr.fatka@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 321

Jitka FIALOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: jitka.fialova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Antonín HENDRICH

učitel odborného výcviku

E: antonin.hendrich@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 323

Eva HLOUSOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: eva.hlousova@skolavdf.cz

T: 412 374 475

Bc. Petr HORNÍČEK

učitel odborného výcviku

E: petr.hornicek@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Michal HOVANYCZ

učitel odborného výcviku

E: michal.hovanycz@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 310

Jana HRABÁKOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: jana.hrabakova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Marcela HYRMANOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: marcela.hyrmanova@skolavdf.cz

T: 412 374 475

Jiří JÍNA

učitel odborného výcviku

E: jiri.jina@skolavdf.cz

T: 412 371 525 kl. 102

Dana JIRUŠKOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: dana.jiruskova@skolavdf.cz

T: 412 359 964

Jaroslav KEBZA

učitel odborného výcviku

E: jaroslav.kebza@skolavdf.cz

T: 412 371 525 kl. 105

Jana KRÁMSKÁ

učitelka odborného výcviku

E: jana.kramska@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Tomáš KRÁMSKÝ

učitel odborného výcviku

E: tomas.kramsky@skolavdf.cz

T: 412 354 780

Josef KŘÍŽ

učitel odborného výcviku

E: josef.kriz@skolavdf.cz

T: 412 354 780

Kateřina KUTINOVÁ

asistentka pedagoga

E: katerina.kutinova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Daniela LACINOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: daniela.navratilova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Stanislava LUDWIGOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: stanislava.ludwigova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Zdenka MAGDOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: zdenka.magdova@skolavdf.cz

T: 412 359 968

Zuzana MAIBAUMOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: zuzana.horcickova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Hana PAULOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: hana.svirova@skolavdf.cz

T: 412 359 964

Drahomír PETR

učitel odborného výcviku

E: drahomir.petr@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 315

Simona PLÍHALOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: simona.plihalova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Radek SAIDL

učitelka odborného výcviku

E: radek.saidl@skolavdf.cz

T: 412 359 964

Bc. Božena SEDLÁČKOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: bozena.sedlackova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Anna ŠLECHTOVÁ KOPECKÁ

učitelka odborného výcviku

E: anna.kopecka@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Zdena SMRŽ HOKROVÁ

učitelka odborného výcviku

E: zdena.hokrova@skolavdf.cz

T: 412 374 475

Bc. Tereza STEIBACHOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: tereza.steibachova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Hana STRELECKÁ

učitelka odborného výcviku

E: hana.strelecka@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Andrea SVOBODOVÁ

učitelka odborného výcviku

E: andrea.svobodova@skolavdf.cz

T: 412 374 475

Julio César TOLEDO HERNÁNDEZ

učitel odborného výcviku

E: julio.toledo@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Radek ŽAMPACH

učitel odborného výcviku

E: radek.zampach@skolavdf.cz

T: 412 372 632 kl. 320

Miroslav BAREŠ

učitel odborného výcviku

412 354 780

Jan BARTL

učitel odborného výcviku

412 372 632 kl. 312

Lenka BERMAN

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Petr FATKA

učitel odborného výcviku

412 372 632 kl. 321

Jitka FIALOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Antonín HENDRICH

učitel odborného výcviku

412 372 632 kl. 323

Eva HLOUSOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 374 475

Bc. Petr HORNÍČEK

učitel odborného výcviku

412 371 371

Michal HOVANYCZ

učitel odborného výcviku

412 372 632 kl. 310

Jana HRABÁKOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Marcela HYRMANOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 374 475

Jiří JÍNA

učitel odborného výcviku

412 371 525 kl. 102

Dana JIRUŠKOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 359 964

Jaroslav KEBZA

učitel odborného výcviku

412 371 525 kl. 105

Jana KRÁMSKÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Tomáš KRÁMSKÝ

učitel odborného výcviku

412 354 780

Josef KŘÍŽ

učitel odborného výcviku

412 354 780

Kateřina KUTINOVÁ

asistentka pedagoga

412 371 371

Daniela LACINOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Stanislava LUDWIGOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Zdenka MAGDOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 359 968

Zuzana MAIBAUMOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Hana PAULOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 359 964

Drahomír PETR

učitel odborného výcviku

412 372 632 kl. 315

Simona PLÍHALOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Radek SAIDL

učitelka odborného výcviku

412 359 964

Bc. Božena SEDLÁČKOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Anna ŠLECHTOVÁ KOPECKÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Zdena SMRŽ HOKROVÁ

učitelka odborného výcviku

412 374 475

Bc. Tereza STEIBACHOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Hana STRELECKÁ

učitelka odborného výcviku

412 371 371

Andrea SVOBODOVÁ

učitelka odborného výcviku

412 374 475

Julio César TOLEDO HERNÁNDEZ

učitel odborného výcviku

412 371 371

Radek ŽAMPACH

učitel odborného výcviku

412 372 632 kl. 320

Vychovatelé

Vlasta ALTSCHACHOVÁ

vychovatelka

E: vlasta.altschachova@skolavdf.cz

T: 412 354 785

Jiřina FRITSCHOVÁ

vychovatelka

E: jirina.fritschova@skolavdf.cz

T: 412 354 785

Miloš RŮŽIČKA

vychovatel

E: milos.ruzicka@skolavdf.cz

T: 412 315 038

Bc. Martina RŮŽIČKOVÁ, DiS.

učitelka, vychovatelka

E: martina.ruzickova@skolavdf.cz

T: 412 315 036

Bc. Kateřina SECKÁ

vychovatelka

E: katerina.secka@skolavdf.cz

T: 412 315 041

Monika SIVČOVÁ

vychovatelka

E: monika.sivcova@skolavdf.cz

T: 412 315 041

Evžen ŠMIDT

vychovatel

E: evzen.smidt@skolavdf.cz

T: 412 315 038

Jana ŠPIČKOVÁ

vychovatelka

E: jana.spickova@skolavdf.cz

T: 412 354 785

Michaela ŠTIKAROVÁ, DiS.

vychovatelka

E: michaela.stikarova@skolavdf.cz

T: 412 315 038

Bc. Ilona TESAŘOVÁ

vedoucí vychovatelka

E: ilona.tesarova@skolavdf.cz

T: 412 315 039

Vlasta ALTSCHACHOVÁ

vychovatelka

412 354 785

Jiřina FRITSCHOVÁ

vychovatelka

412 354 785

Miloš RŮŽIČKA

vychovatel

412 315 038

Bc. Martina RŮŽIČKOVÁ, DiS.

učitelka, vychovatelka

412 315 036

Bc. Kateřina SECKÁ

vychovatelka

412 315 041

Monika SIVČOVÁ

vychovatelka

412 315 041

Evžen ŠMIDT

vychovatel

412 315 038

Jana ŠPIČKOVÁ

vychovatelka

412 354 785

Michaela ŠTIKAROVÁ, DiS.

vychovatelka

412 315 038

Bc. Ilona TESAŘOVÁ

vedoucí vychovatelka

412 315 039

Provozní pracovníci

Jana BIDELNICOVÁ

provozní pracovnice

E: jana.bidelnicova@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Josef BROŽEK

školník

E: josef.brozek@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Zuzana BUŽÍKOVÁ

provozní pracovnice

E: zuzana.buzikova@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Jiřina CAKLOVÁ

provozní pracovnice

Helena ČERVINKOVÁ

vrátná

Ilona ČERVINKOVÁ

provozní pracovnice

E: ilona.cervinkova@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Lenka DUBOVECKÁ

provozní pracovnice

E: lenka.dubovecka@skolavdf.cz

T: 412 354 776

Michaela FRAŇKOVÁ

provozní pracovnice

Hana GREGOROVÁ

provozní pracovnice

E: hana.gregorova@skolavdf.cz

T: 412 354 776

Miroslava HAVLÍČKOVÁ

provozní pracovnice

E: miroslava.havlickova@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Martin HAZUKA

provozní pracovník

E: martin.hazuka@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Jana HRKOTOVÁ

provozní pracovnice

E: jana.hrkotova@skolavdf.cz

T: 412 354 776

Romana KAŇKOVÁ

provozní pracovnice

Radek LACINA

provozní pracovník

E: radek.lacina@skolavdf.cz

T: 412 354 769

Petr MOUČKA

provozní pracovník

E: petr.moucka@skolavdf.cz

T: 412 354 766

Lenka NELIBOVÁ

vrátná

Dagmar POLÁKOVÁ

vrátná

E: dagmar.polakova@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Jana POLÁKOVÁ

provozní pracovnice

E: jana.polakova@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Lenka REISINGEROVÁ

provozní pracovnice

František ROUBÍČEK

školník

E: frantisek.roubicek@skolavdf.cz

T: 412 372 632

Pavla SAIDLOVÁ

provozní pracovnice

E: pavla.saidlova@skolavdf.cz

T: 412 359 968

Renáta STORCZEROVÁ

provozní pracovnice

E: renata.storczerova@skolavdf.cz

T: 412 331 160

Lenka ŠULCOVÁ

provozní pracovnice

Lenka SURMAJOVÁ

provozní pracovnice

E: lenka.jilkova@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Jan ŠVÁGER

školník

E: jan.svager@skolavdf.cz

T: 412 359 961

Olga SVOBODOVÁ

provozní pracovnice

E: olga.svobodova@skolavdf.cz

T: 412 371 371

Petr ZAHN

provozní pracovník

E: petr.zahn@skolavdf.cz

T: 412 354 766

Jana BIDELNICOVÁ

provozní pracovnice

412 315 022

Josef BROŽEK

školník

412 315 022

Zuzana BUŽÍKOVÁ

provozní pracovnice

412 315 022

Jiřina CAKLOVÁ

provozní pracovnice

Helena ČERVINKOVÁ

vrátná

Ilona ČERVINKOVÁ

provozní pracovnice

412 315 022

Lenka DUBOVECKÁ

provozní pracovnice

412 354 776

Michaela FRAŇKOVÁ

provozní pracovnice

Hana GREGOROVÁ

provozní pracovnice

412 354 776

Miroslava HAVLÍČKOVÁ

provozní pracovnice

412 315 022

Martin HAZUKA

provozní pracovník

412 371 371

Jana HRKOTOVÁ

provozní pracovnice

412 354 776

Romana KAŇKOVÁ

provozní pracovnice

Radek LACINA

provozní pracovník

412 354 769

Petr MOUČKA

provozní pracovník

412 354 766

Lenka NELIBOVÁ

vrátná

Dagmar POLÁKOVÁ

vrátná

412 315 022

Jana POLÁKOVÁ

provozní pracovnice

412 315 022

Lenka REISINGEROVÁ

provozní pracovnice

František ROUBÍČEK

školník

412 372 632

Pavla SAIDLOVÁ

provozní pracovnice

412 359 968

Renáta STORCZEROVÁ

provozní pracovnice

412 331 160

Lenka ŠULCOVÁ

provozní pracovnice

Lenka SURMAJOVÁ

provozní pracovnice

412 315 022

Jan ŠVÁGER

školník

412 359 961

Olga SVOBODOVÁ

provozní pracovnice

412 371 371

Petr ZAHN

provozní pracovník

412 354 766

Technickohospodářští pracovníci

Ing. Markéta BARCALOVÁ

hospodářská pracovnice

E: marketa.barcalova@skolavdf.cz

T: 412 354 705

Ing. Michaela DOHNALOVÁ

projektová manažerka

E: michaela.dohnalova@skolavdf.cz

T: 412 354 773

Lenka FÁRKOVÁ

hospodářská pracovnice

E: lenka.farkova@skolavdf.cz

T: 412 354 793

Nina FUČÍKOVÁ

sekretářka ředitele školy

E: nina.fucikova@skolavdf.cz

T: 412 354 770

Dana HALÍKOVÁ

studijní oddělení SŠ

E: dana.halikova@skolavdf.cz

T: 412 315 033

Bc. Irena HOŤOVÁ

zástupce ředitele pro ekonomiku

E: irena.hotova@skolavdf.cz

T: 412 354 706

Naděžda JARÁ

studijní oddělení SŠ

E: nadezda.jara@skolavdf.cz

T: 412 370 103

Mgr. Kateřina KNAP

E: katerina.knap@skolavdf.cz

T: 412 354 773

Miroslav KOKTA

OZO BOZP a PO, investice

E: miroslav.kokta@skolavdf.cz

T: 412 354 708

Marie KUCEROVÁ

PR

E: marie.kucerova@skolavdf.cz

T: 412 354 775

Ing. Bc. Pavel MÜLLER

IT technik

E: pavel.muller@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Jitka NAGYOVÁ

studijní oddělení VOŠ

E: jitka.nagyova@skolavdf.cz

T: 412 315 011

Lenka PAVLIŠTOVÁ

mzdová účetní

E: lenka.pavlistova@skolavdf.cz

T: 412 354 772

Ing. Martin POHL

učitel, zakázky

E: martin.pohl@skolavdf.cz

T: 412 315 034

Jiří PONDĚLÍČEK

technik správy budov

E: jiri.pondelicek@skolavdf.cz

T: 412 354 777

Miroslava PRCHALOVÁ

E: miroslava.prchalova@skolavdf.cz

T: 412 354 797

Petra SEDLÁČKOVÁ

vzdělávací centrum a hotel

E: petra.sedlackova@skolavdf.cz

T: 412 331 160

Roman TESAŘ

technik správy budov

E: roman.tesar@skolavdf.cz

T: 412 315 024

Ing. Markéta BARCALOVÁ

hospodářská pracovnice

412 354 705

Ing. Michaela DOHNALOVÁ

projektová manažerka

412 354 773

Lenka FÁRKOVÁ

hospodářská pracovnice

412 354 793

Nina FUČÍKOVÁ

sekretářka ředitele školy

412 354 770

Dana HALÍKOVÁ

studijní oddělení SŠ

412 315 033

Bc. Irena HOŤOVÁ

zástupce ředitele pro ekonomiku

412 354 706

Naděžda JARÁ

studijní oddělení SŠ

412 370 103

Mgr. Kateřina KNAP

412 354 773

Miroslav KOKTA

OZO BOZP a PO, investice

412 354 708

Marie KUCEROVÁ

PR

412 354 775

Ing. Bc. Pavel MÜLLER

IT technik

412 315 022

Jitka NAGYOVÁ

studijní oddělení VOŠ

412 315 011

Lenka PAVLIŠTOVÁ

mzdová účetní

412 354 772

Ing. Martin POHL

učitel, zakázky

412 315 034

Jiří PONDĚLÍČEK

technik správy budov

412 354 777

Miroslava PRCHALOVÁ

412 354 797

Petra SEDLÁČKOVÁ

vzdělávací centrum a hotel

412 331 160

Roman TESAŘ

technik správy budov

412 315 024

Obchodně provozní pracovníci (v zař. škol. strav.)

Markéta BRONCOVÁ

hlavní kuchařka

E: marketa.broncova@skolavdf.cz

T: 412 354 769

Šárka CÍSAŘOVÁ

provozní pracovnice – Karolína Světlá

E: sarka.cisarova@skolavdf.cz

T: 412 372 632/319

Jana DEVECHYOVÁ

kuchařka - Mariánská

Alena DVOŘÁKOVÁ

kuchařka - Mariánská

Michal KALISTA

kuchař

Jaroslava KAMBERSKÁ

hospodářka

E: jaroslava.polivkova@skolavdf.cz

T: 778 883 218

Markéta KNITLOVÁ

kuchařka - Mariánská

Renata KOČIŠ

vedoucí školní jídelny

E: jidelna@skolavdf.cz

T: 778 883 218

Miroslava LÁTALOVÁ

kuchařka

Romana MAŠKOVÁ

výrobna

Jana PODSKALSKÁ

kuchařka

Lukáš PŠENIČKA

kuchař

Lenka REISINGEROVÁ

kuchařka - Mariánská

Zuzana ŠVIRBELOVÁ

řidička

Renata VAŇKOVÁ

kantýna

E: renata.vankova@skolavdf.cz

T: 412 354 704

Anna VEVERKOVÁ

kuchařka

Markéta BRONCOVÁ

hlavní kuchařka

412 354 769

Šárka CÍSAŘOVÁ

provozní pracovnice – Karolína Světlá

412 372 632/319

Jana DEVECHYOVÁ

kuchařka - Mariánská

Alena DVOŘÁKOVÁ

kuchařka - Mariánská

Michal KALISTA

kuchař

Jaroslava KAMBERSKÁ

hospodářka

778 883 218

Markéta KNITLOVÁ

kuchařka - Mariánská

Renata KOČIŠ

vedoucí školní jídelny

778 883 218

Miroslava LÁTALOVÁ

kuchařka

Romana MAŠKOVÁ

výrobna

Jana PODSKALSKÁ

kuchařka

Lukáš PŠENIČKA

kuchař

Lenka REISINGEROVÁ

kuchařka - Mariánská

Zuzana ŠVIRBELOVÁ

řidička

Renata VAŇKOVÁ

kantýna

412 354 704

Anna VEVERKOVÁ

kuchařka

Pracovníci v oblasti ICT

Radek MLYNÁŘ, DiS.

správce počítačové sítě

E: radek.mlynar@skolavdf.cz

T: 412 372 632

Ing. Bc. Pavel MÜLLER

IT technik

E: pavel.muller@skolavdf.cz

T: 412 315 022

Bc. Martin ŠTIKAR

učitel, CISCO lektor, správce sítě

E: martin.stikar@skolavdf.cz

T: 770 193 758

Václav VALEŠ

správce IT

E: vaclav.vales@skolavdf.cz

T: 412 354 796

Radek MLYNÁŘ, DiS.

správce počítačové sítě

412 372 632

Ing. Bc. Pavel MÜLLER

IT technik

412 315 022

Bc. Martin ŠTIKAR

učitel, CISCO lektor, správce sítě

770 193 758

Václav VALEŠ

správce IT

412 354 796