O škole

21. 6. 2023

Čím se lišíme od jiných středních škol?

Škola nabízí ucelený systém vzdělávání, to znamená, že na školu nastoupíte v patnácti letech a můžete odejít ve dva a dvaceti letech, jako diplomovaní specialisté s titulem DiS. Na každý studijní obor SPŠ navazuje obor na VOŠ a na některé i VŠ.

VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf získala v roce 2012 certifikát ČSN EN ISO 9001 : 2009 systému managementu kvality pro proces vzdělávání. Škola patří k jedné z několika středních škol v Ústeckém kraji, kterým se podařilo tento certifikát získat.

Pro žáky a rodiče je tak zaručeno, že systém řízení školy je pravidelně prověřován certifikačním orgánem a proces vzdělávání probíhá dle jasných pravidel s ohledem na kvalitu výuky, hospodárnost a bezpečnost práce.

Mimo standardní certifikáty mohou žáci či studenti získat i řadu dalších odborných způsobilostí.

Škola získala následující akreditace a odborné způsobilosti

  • Cisco Networking Academy Program
  • ECDL
  • EUROPASS
  • Informační centrum SIPVZ
  • Mezinárodní certifikaci v elektrotechnickém vzdělání
  • Odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/78 Sb.
  • Řidičská oprávnění
  • Svářečská oprávnění

Zaměření jednotlivých ročníků v rámci výchovně vzdělávacího programu

První ročníky - týdenní seznamovací kurzy v rekreačním středisku Sloup

Druhé až čtvrté ročníky - týdenní jazykové kurzy v zahraničí (SRN, GB), týdenní lyžařské výchovně výcvikové zájezdy v Jizerských horách

Třetí ročníky - sportovně turistické kurzy v tuzemsku i zahraničí

Součásti školy

Domov mládeže (pro žáky SPŠ), studentská ubytovna (pro studenty VOŠ), školní jídelna s bufetem, internetové kavárny pro studenty, studentské sportovní a kulturní centrum, rekreační zařízení Sloup

Volnočasové aktivity a zájmové kroužky

Práce s ICT (multimediální, televizní, programování, tvorba www stránek, sharewarové apod.), technické (elektrotechnický, strojírenský), sportovní (atletika, míčové hry, paintball, kulečník, posilovna, cykloturistika , vodácký, hokej, sauna apod.), umělecké (keramický, figurální kresba, modelářství), společenské (hudební, modeling, školní časopis apod.), soutěže, středoškolská odborná činnost.

Příhraniční spolupráce školy s ostatními školami v rámci Euroregionu Nisa

Hochschule Zittau / Gorlitz, Fachb. Elektrotechnik, Gymnazium Seifhennersdorf, AWO Kinder und Jugendhilfe Pirna, Windmuhle Seifhennersdorf

Kompetence našich absolventů

Informační (aplikace ICT ve výuce), jazykové (výběr ze tří jazyků AJ, NJ, RJ), matematicko-logické (pro zájemce posílená výuka matematiky), komunikativní (zavedení předmětu Rétorika a Kultura jazykového projevu), personální a interpersonální (týmová práce na projektech), řešit problémové situace (modelové situace), odborné - profesní (získání odbornosti dle studijního oboru), praktické (ve čtvrtém ročníku se uskutečňuje praxe na externích pracovištích - jeden den v týdnu).

Michal Bubílek 21. 6. 2023