Studium pedagogiky

Zařízení pro DVPP při VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf zahájí kurz studia pedagogiky podle Zákona 563/2004 Sb., §22, odst. 1b), které je určeno pro učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování střední školy...

Zařízení pro DVPP při VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf zahájí kurz studia pedagogiky podle Zákona 563/2004 Sb., §22, odst. 1b), které je určeno pro učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování střední školy, učitele odborného výcviku střední školy, učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii a didaktiku.

Studium bude, v případě dostatečného počtu zájemců, zahájeno 6. září 2024 ve 14.00 v přednáškovém sále Vzdělávacího střediska VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf, Karlova 3317. Závěrečná zkouška proběhne v lednu 2025. Cena kurzu je 9.000 Kč.

Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na adresu info@skolavdf.cz, nebo poštou na adresu VOŠ, SPŠ a SOŠ, Bratislavská 2166, 407 47  Varnsdorf.