Škola

ČSN EN ISO 9001:2016

14.11.2023
#certifikace #iso

Škola je držitelem certifikátu kvality již od roku 2012 (ČSN EN ISO 9001:2016). Každý rok procházíme interními audity, dozorovými audity a jednou za tři roky obhajujeme certifikaci.

Historie školy

21.6.2023

Před 140 lety, přesně 1. října roku 1873, byla ve Varnsdorfu otevřena odborná škola pro tkalcovství pod záštitou c. k. ministerstva obchodu. Roku 1882 byla dokončena stavba nové školy ve dnešní Otáhalově ulici. Odbornému vzdělávání ve Varnsdorfu byl položen základní kámen.

Jsme fakultní školou

2.9.2023
#fakultníškola #tul

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf se stala v roce 2016 fakultní školou Fakulty mechatroniky Technické univerzity v Liberci.

O škole

21.6.2023

Škola nabízí ucelený systém vzdělávání, to znamená, že na školu nastoupíte v patnácti letech a můžete odejít ve dva a dvaceti letech, jako diplomovaní specialisté s titulem DiS. Na každý studijní obor SPŠ navazuje obor na VOŠ a na některé i VŠ.

Spolupráce a sponzoři

27.7.2023
#spolupráce #sponzoři

Vzájemná spolupráce bude orientovaná i do úpravy školních vzdělávacích programů, zařazením nových poznatků o technologiích a technologických postupech do výuky, zařazením přednášek odborníků z praxe do výuky a realizací stáží pedagogů na odborných pracovištích ve firmách.

Úřední deska SŠ

26.7.2023
#středníškola #úřednídeska

Úřední hodiny studijního oddělení, řády, žádosti, rozvrhy, oznámení...

Úřední deska VOŠ

26.7.2023
#vyššíodbornáškola #úřednídeska

Úřední hodiny studijního oddělení VOŠ, řády, žádosti, rozvrhy, oznámení...

Výhledy a rozpočty

26.7.2023
#výhled #ropočet

Výhledy a rozpočty ke stažení.

Výroční zprávy

30.10.2023
#výročnízpráva #škola

Výroční zprávy školy jako PDF soubory ke stažení.